Vam,cảo tháo lắp

373-5 - Khung counter support cho cảo bạc đạn trong. Sản xuất tại...

2,180,000 ₫

Sản phẩm được làm bằng hợp kim siêu cứng. Kết hợp với cảo tháo vòng bi trong 372. Hàng chính hãng ELORA, sản xuất tại Đức.

Mua hàng

373-35 - Khung counter support cho cảo bạc đạn trong. Sản xuất tại...

3,420,000 ₫

Sản phẩm được làm bằng hợp kim siêu cứng. Kết hợp với cảo tháo vòng bi trong 372. Hàng chính hãng ELORA, sản xuất tại Đức.

Mua hàng

373-70 - Khung counter support cho cảo bạc đạn trong. Sản xuất tại...

6,220,000 ₫

Sản phẩm được làm bằng hợp kim siêu cứng. Kết hợp với cảo tháo vòng bi trong 372. Hàng chính hãng ELORA, sản xuất tại Đức.

Mua hàng

178-28 - Cảo gu rông 5-28mm, dụng cụ tháo vít cấy. ELORA Germany

2,950,000 ₫

Dụng cụ tháo vít cấy bằng thép đường kính 5-28mm tùy model. Sản xuất 100% tại Đức. Hàng chính hãng Elora Germany. Có đầy đủ chứng chỉ CO, CQ.

Mua hàng

178-22 - Cảo gu rông 5-28mm, dụng cụ tháo vít cấy. ELORA Germany

2,640,000 ₫

Dụng cụ tháo vít cấy bằng thép đường kính 5-28mm tùy model. Sản xuất 100% tại Đức. Hàng chính hãng Elora Germany. Có đầy đủ chứng chỉ CO, CQ.

Mua hàng

178-20 - Cảo gu rông 5-28mm, dụng cụ tháo vít cấy. ELORA Germany

2,400,000 ₫

Dụng cụ tháo vít cấy bằng thép đường kính 5-28mm tùy model. Sản xuất 100% tại Đức. Hàng chính hãng Elora Germany. Có đầy đủ chứng chỉ CO, CQ.

Mua hàng

875 Cảo mở lọc dầu nhớt Ø75-130mm. ELORA Germany

5,160,000 ₫

Vam chuyên dụng tháo lọc dầu nhớt có đường kính từ Ø65mm đến Ø120mm. Dùng trong không gian hẹp. Sản xuất chính hãng Elora Germany. Chứng chỉ CO, CQ đầy đủ.

Mua hàng

874-2 Cảo lọc dầu nhớt Ø65-120mm, dài 65. ELORA Germany

2,770,000 ₫

Vam chuyên dụng tháo lọc dầu nhớt có đường kính từ Ø65mm đến Ø120mm. Dùng trong không gian hẹp. Sản xuất chính hãng Elora Germany. Chứng chỉ CO, CQ đầy đủ.

Mua hàng

302 Vam tháo piston thắng đĩa, sửa ô tô 205mm. ELORA Germany

6,290,000 ₫

Dụng cụ chuyên dùng để thay thế và tháo lắp đĩa thắng cho ô tô, chiều dài tổng 205mm, vặt liệu bằng thép C45 / 1.0503, siết lực bằng tay quay. Hàng chính hãng ELORA, sản xuất tại Đức

Mua hàng

372-70 - Cảo vòng bi trong, vam tháo bạc đạn từ bên trong, Elora...

8,290,000 ₫

Cảo tháo vòng bi từ trong, đường kính từ 5-7mm ELORA 372-5. Cảo vòng bi trong xe máy. Vam tháo vòng bi từ bên trong. Vam trong. ELORA Germany. Cảo trong, cảo vòng bi mù. Giao hàng toàn quốc, bảo hành 12 tháng.

Mua hàng

372-40 - Cảo vòng bi trong, vam tháo bạc đạn từ bên trong, Elora...

5,470,000 ₫

Cảo tháo vòng bi từ trong, đường kính từ 5-7mm ELORA 372-5. Cảo vòng bi trong xe máy. Vam tháo vòng bi từ bên trong. Vam trong. ELORA Germany. Cảo trong, cảo vòng bi mù. Giao hàng toàn quốc, bảo hành 12 tháng.

Mua hàng

372-38 - Cảo vòng bi trong, vam tháo bạc đạn từ bên trong, Elora...

3,210,000 ₫

Cảo tháo vòng bi từ trong, đường kính từ 5-7mm ELORA 372-5. Cảo vòng bi trong xe máy. Vam tháo vòng bi từ bên trong. Vam trong. ELORA Germany. Cảo trong, cảo vòng bi mù. Giao hàng toàn quốc, bảo hành 12 tháng.

Mua hàng

372-30 - Cảo vòng bi trong, vam tháo bạc đạn từ bên trong, Elora...

2,970,000 ₫

Cảo tháo vòng bi từ trong, đường kính từ 5-7mm ELORA 372-5. Cảo vòng bi trong xe máy. Vam tháo vòng bi từ bên trong. Vam trong. ELORA Germany. Cảo trong, cảo vòng bi mù. Giao hàng toàn quốc, bảo hành 12 tháng.

Mua hàng

372-25 - Cảo vòng bi trong, vam tháo bạc đạn từ bên trong, Elora...

2,390,000 ₫

Cảo tháo vòng bi từ trong, đường kính từ 5-7mm ELORA 372-5. Cảo vòng bi trong xe máy. Vam tháo vòng bi từ bên trong. Vam trong. ELORA Germany. Cảo trong, cảo vòng bi mù. Giao hàng toàn quốc, bảo hành 12 tháng.

Mua hàng

372-20 - Cảo vòng bi trong, vam tháo bạc đạn từ bên trong, Elora...

2,310,000 ₫

Cảo tháo vòng bi từ trong, đường kính từ 5-7mm ELORA 372-5. Cảo vòng bi trong xe máy. Vam tháo vòng bi từ bên trong. Vam trong. ELORA Germany. Cảo trong, cảo vòng bi mù. Giao hàng toàn quốc, bảo hành 12 tháng.

Mua hàng

372-14 - Cảo vòng bi trong, vam tháo bạc đạn từ bên trong, Elora...

1,770,000 ₫

Cảo tháo vòng bi từ trong, đường kính từ 5-7mm ELORA 372-5. Cảo vòng bi trong xe máy. Vam tháo vòng bi từ bên trong. Vam trong. ELORA Germany. Cảo trong, cảo vòng bi mù. Giao hàng toàn quốc, bảo hành 12 tháng.

Mua hàng

372-10 - Cảo vòng bi trong, vam tháo bạc đạn từ bên trong, Elora...

1,930,000 ₫

Cảo tháo vòng bi từ trong, đường kính từ 5-7mm ELORA 372-5. Cảo vòng bi trong xe máy. Vam tháo vòng bi từ bên trong. Vam trong. ELORA Germany. Cảo trong, cảo vòng bi mù. Giao hàng toàn quốc, bảo hành 12 tháng.

Mua hàng

372-7 - Cảo vòng bi trong, vam tháo bạc đạn từ bên trong, Elora...

2,100,000 ₫

Cảo tháo vòng bi từ trong, đường kính từ 5-7mm ELORA 372-5. Cảo vòng bi trong xe máy. Vam tháo vòng bi từ bên trong. Vam trong. ELORA Germany. Cảo trong, cảo vòng bi mù. Giao hàng toàn quốc, bảo hành 12 tháng.

Mua hàng

372-5 - Cảo vòng bi trong, vam tháo bạc đạn từ bên trong, Elora...

2,100,000 ₫

 

Cảo tháo vòng bi từ trong, đường kính từ 5-7mm ELORA 372-5. Cảo vòng bi trong xe máy. Vam tháo vòng bi từ bên trong. Vam trong. ELORA Germany. Cảo trong, cảo vòng bi mù. Giao hàng toàn quốc, bảo hành 12 tháng.

Mua hàng

314S3 Bộ cảo dây đai 15 chi tiết, độ mở max 195mm.

10,900,000 ₫

Bộ dụng cụ chuyên dụng tháo lắp dây đai, dây curoa, dây cu-roa. Bao gồm 15 chi tiết trong va ly chuyên dụng. Sử dụng cho nhiều lĩnh vực lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa.

Mua hàng

372S9 Bộ cảo trong 9 chi tiết, đường kính lỗ Ø 10–75 mm.

35,800,000 ₫

Bộ vam chuyên dụng tháo vòng bi, bạc đạn từ trong ổ đỡ bao gồm 9 chi tiết đựng trong vali. Bộ cảo trong đa năng, bảo dưỡng sửa chữa. Hàng chính hãng ELORA Germany.

Mua hàng

372S13 Bộ vam đa năng 13 chi tiết, trong ngoài ELORA Germany

58,200,000 ₫

Bộ cảo trong ngoài kết hợp, đa năng, chuyên dụng tháo vòng bi, bạc đạn, các cơ phận. Vam cơ khí 13 chi tiết trong hộp chuyên dụng. Hàng chính hãng ELORA Germany.

Mua hàng

325S-150 - Bộ vam đĩa chặn, độ mở max từ 150 – 315mm, hoàn...

27,200,000 ₫

Bộ cảo đĩa 2 mảnh chuyên dụng bao gồm 10 chi tiết đựng trong vali sắt. Ứng dụng cho các cơ phận có đường kính từ Ø12 – Ø75mm. ELORA Germany. Giao hàng toàn quốc.

Mua hàng

325S-100 - Bộ vam đĩa chặn, độ mở max từ 150 – 315mm, hoàn...

19,300,000 ₫

Bộ cảo đĩa 2 mảnh chuyên dụng bao gồm 10 chi tiết đựng trong vali sắt. Ứng dụng cho các cơ phận có đường kính từ Ø12 – Ø75mm. ELORA Germany. Giao hàng toàn quốc.

Mua hàng

325S-80 - Bộ vam đĩa chặn, độ mở max từ 150 – 315mm, hoàn...

13,400,000 ₫

Bộ cảo đĩa 2 mảnh chuyên dụng bao gồm 10 chi tiết đựng trong vali sắt. Ứng dụng cho các cơ phận có đường kính từ Ø12 – Ø75mm. ELORA Germany. Giao hàng toàn quốc.

Mua hàng

325S-60 - Bộ vam đĩa chặn, độ mở max từ 150 – 315mm, hoàn...

11,200,000 ₫

Bộ cảo đĩa 2 mảnh chuyên dụng bao gồm 10 chi tiết đựng trong vali sắt. Ứng dụng cho các cơ phận có đường kính từ Ø12 – Ø75mm. ELORA Germany. Giao hàng toàn quốc.

Mua hàng

324S-15 Bộ cảo cần gạt nước kính chắn gió xe hơi, 15 chi tiết.

2,170,000 ₫

Dụng cụ chuyên dụng tháo cần gạt nước mưa phục vụ sửa chữa và bào dưỡng xe ô tô các loại. Bộ đồ không thể thiếu của các garage xe sang. ELORA Germany. Windscreen Wiper Arm Puller Set

Mua hàng

Cảo 2 chấu 3 trong 1, vam Krallex độ mở ngàm 25-130mm.

Liên hệ

Vam 2 chấu 3 trong 1, độ mở ngàm 25-130mm, cảo ngoài vòng bi.
Krallex Puller.
Vam tháo vòng bi,
ELORA Germany. GH toàn quốc.

Mua hàng

Vam 2 chấu KUKKO -465010

Liên hệ

alt

Vam 2 chấu KUKKO -465010

Galvanised, with reversible pulling hooks, usable as internal and external puller. With end retainer

Mua hàng

20 series - Vam 2 chấu KUKKO - 465030

Liên hệ

alt

Vam 2 chấu KUKKO - 465030

With reversible pulling hook, adjustable clamping width, can be used as inside and outside puller,exchangeable pulling hooks (465035) for each necessary clamping depth

Mua hàng

20 series - Vam 2 chấu KUKKO -465060

Liên hệ

alt

Vam 2 chấu KUKKO - 465060

With reversible pulling hooks, adjustable reach, for use as either outside or inside puller,pulling hooks parallel in every position, heavy-duty model, high power, easy-to-handle design. Arms with quick adjustment,knurled hand wheel for quick release and movement of the pulling hooks.

Mua hàng

20 series - Vam 2 chấu KUKKO -465080

Liên hệ

alt

Vam 2 chấu KUKKO -465080

With reversible pulling hooks, adjustable reach, for use as either outside or inside puller,pulling hooks parallel in every position, heavy-duty model, high power, easy-to-handle design.

Mua hàng

210 / 1 | 210 / 2 | 210 / 3 | - Vam 2 chấu KUKKO - 465110

Liên hệ

alt

Vam 2 chấu KUKKO -465110

For use in confined spaces the pulling hooks have a particularly space-saving form; for releasing flush-fitting parts such as axle bearings, ball bearing rings, pinions, etc

Mua hàng

14 - 1 | 14 - 2 | - Vam 2 chấu KUKKO - 465130

Liên hệ

alt

Vam 2 chấu KUKKO -# 465130

With pointed claw legs for tight spaces when pulling pinions, bearings, and similar parts; by means of the scissors-like hook guide the claw feet are pressed firmly against the part being pulled during the pulling operation

Mua hàng

43 sreies - Vam 2 chấu, 3 chấu KUKKO - 465150

Liên hệ

alt

Vam 2 chấu, 3 chấu KUKKO - 465150

Self-centring,for small electric motors, battery terminals, small ball bearings, etc.; these handy, space-saving models with slim hooks are particularly suitable for automotive electrical equipment, electrical workshops, compressed air maintenance and similar uses.

Mua hàng

43-001 | 43-011 | - Vam 2 chấu, 3 chấu KUKKO -465155

Liên hệ

alt

Vam 2 chấu, 3 chấu KUKKO - 465155

Self-centring, for small electric motors, battery terminals, small ball bearings, etc.; these handy, space-saving models with slim hooks(only 2 mm thick) are particularly suitable for very cramped spaces

Mua hàng

Bộ mũi tháo bulong gãy M4...M20 KUKKO -#466676

Liên hệ

alt

466676 Screw extractor set KUKKO. 5-piece setin plastic box, for removing broken screws. Newly developed model with optimised engagement geometry. Combines the advantages of the finally-grooved German design with those of screwing extractors having a sharp edged attack.

Mua hàng

Vam đĩa chặn KUKKO -# 465390

Liên hệ

alt

for dismantling ball bearings, gears, etc., where there is no space for hooks. Pulling unit see 465410.

Mua hàng

69 series - Bộ vam tháo vòng bi KUKKO -# 465300

Liên hệ

alt

for ball bearings which sit on the shaft in a housing, access is in the bearing rings, which means that the ball cage has to be destroyed. After that the ball segments are introduced into the pull tabs between the inner and outer ring of the bearing corresponding to the balls of the bearing and set by turning 90°

Mua hàng

70 A - Bộ cảo tháo vòng bi KUKKO -# 465290.0100

Liên hệ

alt

especially for ball bearings which sit on the shaft in a housing, in metal box, containing:1 puller Type 70-1, 3 sets hooks and support rings, Type 711-713, 1 puller Type 70-2, 2 sets hooks and support rings, Type 721+722, 1 puller Type 70-3, 2 sets hooks and support rings, Type 731+732

Mua hàng

17 Series - Bộ vam tháo bánh răng KUKKO -# 465440

Liên hệ

alt

Set inL-BOXX, for detaching ball joints, gear wheels etc., where there is no space for a hook. Contents: 1 Separator 465390, 1 Puller 465410, 1 pair extensions 465420

Mua hàng

K-2030-10-S - Bộ vam tháo vòng bi KUKKO -# 465375.0100

Liên hệ

alt

2- and 3-arm universal puller set in L-BOXX, with narrow puller legs for very narrow clearance. Contents:1 2-arm puller 20-10-SP, clamping width 120 mm, clamping depth 100 - 350 mm, 1 3-arm puller 30-10-SP, clamping width 130 mm, clamping depth 100 - 350mm , 1 mechanical pressure spindle 614250l length 250 mm, thread M 14 x 1.5 mm

Mua hàng

K-20-15 - Bộ vam tháo vòng bi KUKKO -# 465370.0100

Liên hệ

alt

Containing:1 puller, span 90 mm, clamping depth 100 mm (465030.0100), 1 puller, span 160 mm, clamping depth 150 mm (465030.0300), 1 pair pulling hooks 200 mm (465035.0100), 1 pair pulling hooks 300 mm (465035.0500), 1 separating unit for ball bearings 115 mm, 1 hydraulic press, power 15 t, stroke 12 mm (465190.0200)

Mua hàng

Vam tháo Puly Super - PW100 (Pin Spanner)

Liên hệ

Vam tháo Puly Super - PW100 (Pin Spanner) thân được chế tạo từ thép hợp kim có độ bền cơ học cao. Sản phẩm có xuất xứ từ Nhật Bản.

Mua hàng

Cảo chữ C 25mm Super - BC25 (Bahco Type Clamp)

Liên hệ

Cảo chữ C 25mm Super - BC25 (Bahco Type Clamp) chuyên dụng kẹp gỗ,kẹp phôi trong xưởng cơ khí công nghiệp với thao tác nhanh chóng. Tối ưu hóa trong việc lắp giáp tạm thời, cố định trong xây dựng

Mua hàng

Cảo chữ C 38mm Super - BC38 (Bahco Type Clamp)

Liên hệ

Cảo chữ C 38mm Super- BC38 (Bahco Type Clamp) chuyên dụng kẹp gỗ,kẹp phôi trong xưởng cơ khí công nghiệp với thao tác nhanh chóng. Tối ưu hóa trong việc lắp giáp tạm thời, cố định trong xây dựng

Mua hàng

Cảo - Vam chữ C 50mm Super - BC50 (Bahco Type Clamp)

Liên hệ

Cảo - Vam chữ C 50mm Super - BC50 (Bahco Type Clamp) chuyên dụng kẹp gỗ,kẹp phôi trong xưởng cơ khí công nghiệp với thao tác nhanh chóng. Tối ưu hóa trong việc lắp giáp tạm thời, cố định trong xâ

Mua hàng

Cảo - Vam chữ C 75mm Super - BC75 (Bahco Type Clamp)

Liên hệ

Cảo - Vam chữ C 75mm Super - BC75 (Bahco Type Clamp) chuyên dụng kẹp gỗ,kẹp phôi trong xưởng cơ khí công nghiệp với thao tác nhanh chóng. Tối ưu hóa trong việc lắp giáp tạm thời, cố định trong xâ

Mua hàng