U.306J1 - Bộ vam tháo vòng bi FACOM - 465270.0100

U.306J1 - Bộ vam tháo vòng bi FACOM - 465270.0100 (U.306J1)

  • U306J1
  • FACOM

Liên hệ

Facom U.306J1, sheet metal box containing 1 outside puller 465240 7-140 mm, 3 inside arms 465250.0100, 1 slide hammer 465250.0200, 1 puller, 1 set nuts/washers

U.306J1
  • U.306J1
Mã đặt hàngThông số
465270.0100

01 vam 3 chấu ngoài, độ mở: 07-140 mm

03 càng vam trong, độ mở: 07-140 mm

01 vam giật

Các linh kiện

Kích cỡ hộp: 718 × 189 × 128 mm