Dụng cụ tháo bulông gãy

353S 8 - Bộ nhổ bulong gãy 5-8 cây M6 đến M50, ELORA Germany

1,960,000 ₫

Bộ lấy ốc gãy hay bộ bulong ren ngược, đựng trong hộp nhựa trong suốt. Vật liệu bằng Chrome Vanadium. Đáp ứng tiêu chuẩn 58CrV4 / 1.8161. Hàng chính hãng ELORA. Sản xuất tại Đức.

Mua hàng

352S 6 - Bộ nhổ bulong gãy 5-8 cây M6 đến M50, ELORA Germany

860,000 ₫

Bộ lấy ốc gãy hay bộ bulong ren ngược, đựng trong hộp nhựa trong suốt. Vật liệu bằng Chrome Vanadium. Đáp ứng tiêu chuẩn 58CrV4 / 1.8161. Hàng chính hãng ELORA. Sản xuất tại Đức.

Mua hàng

351S 5 - Bộ nhổ bulong gãy 5-8 cây M6 đến M50, ELORA Germany

610,000 ₫

Bộ lấy ốc gãy hay bộ bulong ren ngược, đựng trong hộp nhựa trong suốt. Vật liệu bằng Chrome Vanadium. Đáp ứng tiêu chuẩn 58CrV4 / 1.8161. Hàng chính hãng ELORA. Sản xuất tại Đức.

Mua hàng

350-14 - Nhổ bulong gãy M3-M50, lỗ khoan 2,5-21mm. Sx tại Đức

130,000 ₫

Đường mũi: 1,75 – 19mm.
Đường kính thân: 3,95 – 25mm.
Ứng dụng cho size bulong: M3 đến M50.
Hàng chính hãng ELORA.
Sản xuất tại Đức.

Mua hàng

350-11 - Nhổ bulong gãy M3-M50, lỗ khoan 2,5-21mm. Sx tại Đức

110,000 ₫

Đường mũi: 1,75 – 19mm.
Đường kính thân: 3,95 – 25mm.
Ứng dụng cho size bulong: M3 đến M50.
Hàng chính hãng ELORA.
Sản xuất tại Đức.

Mua hàng

350-8 - Nhổ bulong gãy M3-M50, lỗ khoan 2,5-21mm. Sx tại Đức

90,000 ₫

Đường mũi: 1,75 – 19mm.
Đường kính thân: 3,95 – 25mm.
Ứng dụng cho size bulong: M3 đến M50.
Hàng chính hãng ELORA.
Sản xuất tại Đức.

Mua hàng

350-6 - Nhổ bulong gãy M3-M50, lỗ khoan 2,5-21mm. Sx tại Đức

80,000 ₫

Đường mũi: 1,75 – 19mm.
Đường kính thân: 3,95 – 25mm.
Ứng dụng cho size bulong: M3 đến M50.
Hàng chính hãng ELORA.
Sản xuất tại Đức.

Mua hàng