Bộ vam tháo vòng bi Supertool - G1000 | G2000 | G4000

Bộ vam tháo vòng bi Supertool - G1000 | G2000 | G4000

  • G1000 | G2000 | G400
  • SUPER

Liên hệ

Chuyên dụng tháo vòng bi trong bảo trì, lắp đặt máy với độ chuyên nghiệp cao. Sản phẩm được bảo hành tới 2 năm, sản xuất 100% tại Nhật Bản.

Mã đặt hàng Kích cỡ tháo vòng biKhối lượng
 mmkg
G-10006 - 604
G-20009 - 1158
G-400025 - 23014

Bộ vam tháo vòng bi Supertool - # G1000 | G2000 | G4000 thao tác đơn giản trong quá trình làm viêc. Độ chính xác cao, không làm ảnh hưởng đến các chi tiết tháo.

Gọi hoặc Email cho chúng tôi!
sales@hctools.com.vn

hotline

0973 656 786

sales@hctools.com.vn
sales@hctools.com.vn