Vam tháo vòng bi Super - AB3N (Bearing Puller)

Vam tháo vòng bi Super - AB3N (Bearing Puller)

  • AB3N
  • SUPER

Liên hệ

Vam tháo vòng bi Super -  AB3N (Bearing Puller), chuyên dụng tháo vòng bi trong, ngoài từ 35-80 mm

Vam tháo vòng bi Super - # AB3N (Bearing Puller), chuyên dụng tháo vòng bi trong, ngoài từ 35-80 mm

Vam tháo vòng bi Super - # AB3N (Bearing Puller) Made in Japan

Thông số kỹ thuật:

 - Sử dụng có các loại bi có đường kính từ: từ 35-80 mm

 - Khối lượng: 1.9 Kg

 - Tất cả được đặt vào hộp chuyên dụng

HCTools tự hào đại diện phân phối chính thức các sản phẩm của Super trên toàn quốc