Vam xích, cờ lê xích, mỏ lết xích Supertool - ST1 | ST2 | ST3 | ST4

Vam xích, cờ lê xích, mỏ lết xích Supertool - ST1 | ST2 | ST3 | ST4

  • ST1 | ST2 | ST3 | ST
  • SUPER

Liên hệ

Vam xích, cờ lê xích, mỏ lết xích Super - ST1L | ST2L ( Chain Pipe Wrench) với độ mở để vặn ống đa dạng. Chuyên dùng để vặn ống, vặn lọc dầu, thích hợp cho sưởng sửa chữa, và công trình sây dựng.

Mã đặt hàngSize ống vặn (mm)Chiều dài (mm)Khối lượng (kg)
ST012-502300.3
ST114-893050.8
ST1L14-1703051.1
ST1.517-1204251.8
ST225-1705102.6
ST2L25-2305103.1
ST2.534-2306955.3
ST335-2707456.3
ST3L35-3207456.6
ST460-51074510.5