BP15S | BP30S | BP30FS- Bộ vam tháo vòng bi trong Supertool - # BP

BP15S | BP30S | BP30FS- Bộ vam tháo vòng bi trong Supertool - # BP (BP15S)

  • BP
  • SUPER

Liên hệ

Bộ vam tháo vòng bi Supertool - # BP (Bearing Puller Set) chuyên dụng để tháo vòng bi trong với các kích thước khác nhau: Ø8, Ø10, Ø12, Ø15, Ø17, Ø20, Ø25, Ø30 mm

BP15S
  • BP30FS
  • BP30S
  • BP15S
Mã đặt hàng Đường kính trong của bi Khối lượng
 mmkg
BP15SØ8, Ø10, Ø12, Ø151.5
BP30SØ17, Ø20, Ø25, Ø302
BP30FS Ø8, Ø10, Ø12, Ø15, Ø17, Ø20, Ø25, Ø303.8

Bộ vam tháo vòng bi trong Super - # BP thao tác đơn giản trong quá trình làm viêc. Độ chính xác cao, không làm ảnh hưởng đến các chi tiết tháo.