Lục giác,hoa thị, chữ T

0250080S - Lục giác chữ L đầu bằng hệ mét, chống cháy nổ

820,000 ₫

Lục lăng đầu bằng hình chữ L, size hệ mét từ 1,5 – 41mm. Đáp ứng tiêu chuẩn DIN 911. Vật liệu nhôm – đồng thau. Hàng nhập khẩu chính hãng ELORA

Mua hàng

0250070S - Lục giác chữ L đầu bằng hệ mét, chống cháy nổ

690,000 ₫

Lục lăng đầu bằng hình chữ L, size hệ mét từ 1,5 – 41mm. Đáp ứng tiêu chuẩn DIN 911. Vật liệu nhôm – đồng thau. Hàng nhập khẩu chính hãng ELORA

Mua hàng

0250060S - Lục giác chữ L đầu bằng hệ mét, chống cháy nổ

630,000 ₫

Lục lăng đầu bằng hình chữ L, size hệ mét từ 1,5 – 41mm. Đáp ứng tiêu chuẩn DIN 911. Vật liệu nhôm – đồng thau. Hàng nhập khẩu chính hãng ELORA

Mua hàng

0250050S - Lục giác chữ L đầu bằng hệ mét, chống cháy nổ

570,000 ₫

Lục lăng đầu bằng hình chữ L, size hệ mét từ 1,5 – 41mm. Đáp ứng tiêu chuẩn DIN 911. Vật liệu nhôm – đồng thau. Hàng nhập khẩu chính hãng ELORA

Mua hàng

0250040S - Lục giác chữ L đầu bằng hệ mét, chống cháy nổ

570,000 ₫

Lục lăng đầu bằng hình chữ L, size hệ mét từ 1,5 – 41mm. Đáp ứng tiêu chuẩn DIN 911. Vật liệu nhôm – đồng thau. Hàng nhập khẩu chính hãng ELORA

Mua hàng

0250030S - Lục giác chữ L đầu bằng hệ mét, chống cháy nổ

570,000 ₫

Lục lăng đầu bằng hình chữ L, size hệ mét từ 1,5 – 41mm. Đáp ứng tiêu chuẩn DIN 911. Vật liệu nhôm – đồng thau. Hàng nhập khẩu chính hãng ELORA

Mua hàng

0250025C - Lục giác chữ L đầu bằng hệ mét, chống cháy nổ

570,000 ₫

Lục lăng đầu bằng hình chữ L, size hệ mét từ 1,5 – 41mm. Đáp ứng tiêu chuẩn DIN 911. Vật liệu nhôm – đồng thau. Hàng nhập khẩu chính hãng ELORA

Mua hàng

0250020C - Lục giác chữ L đầu bằng hệ mét, chống cháy nổ

570,000 ₫

Lục lăng đầu bằng hình chữ L, size hệ mét từ 1,5 – 41mm. Đáp ứng tiêu chuẩn DIN 911. Vật liệu nhôm – đồng thau. Hàng nhập khẩu chính hãng ELORA

Mua hàng

0250015C - Lục giác chữ L đầu bằng hệ mét, chống cháy nổ

570,000 ₫

Lục lăng đầu bằng hình chữ L, size hệ mét từ 1,5 – 41mm. Đáp ứng tiêu chuẩn DIN 911. Vật liệu nhôm – đồng thau. Hàng nhập khẩu chính hãng ELORA

Mua hàng

159A-1.1/4 - Lục giác ngắn chữ L hệ inch chuẩn DIN ISO 2936

1,770,000 ₫

Lục giác ngắn đầu bằng, chữ L bằng hợp kim Chrome-Vanadium 59CrMoV4 / 1.2242. Vật liệu đặc biệt chuyên chế tác súng. Chuyên dùng cho các không gian hạn chế. Hàng nhập khẩu chính hãng ELORA – Made in Germany.

Mua hàng

159A-1 - Lục giác ngắn chữ L hệ inch chuẩn DIN ISO 2936

1,620,000 ₫

Lục giác ngắn đầu bằng, chữ L bằng hợp kim Chrome-Vanadium 59CrMoV4 / 1.2242. Vật liệu đặc biệt chuyên chế tác súng. Chuyên dùng cho các không gian hạn chế. Hàng nhập khẩu chính hãng ELORA – Made in Germany.

Mua hàng

159A-7/8 - Lục giác ngắn chữ L hệ inch chuẩn DIN ISO 2936

870,000 ₫

Lục giác ngắn đầu bằng, chữ L bằng hợp kim Chrome-Vanadium 59CrMoV4 / 1.2242. Vật liệu đặc biệt chuyên chế tác súng. Chuyên dùng cho các không gian hạn chế. Hàng nhập khẩu chính hãng ELORA – Made in Germany.

Mua hàng

159A-3/4 - Lục giác ngắn chữ L hệ inch chuẩn DIN ISO 2936

540,000 ₫

Lục giác ngắn đầu bằng, chữ L bằng hợp kim Chrome-Vanadium 59CrMoV4 / 1.2242. Vật liệu đặc biệt chuyên chế tác súng. Chuyên dùng cho các không gian hạn chế. Hàng nhập khẩu chính hãng ELORA – Made in Germany.

Mua hàng

159A-5/8 - Lục giác ngắn chữ L hệ inch chuẩn DIN ISO 2936

400,000 ₫

Lục giác ngắn đầu bằng, chữ L bằng hợp kim Chrome-Vanadium 59CrMoV4 / 1.2242. Vật liệu đặc biệt chuyên chế tác súng. Chuyên dùng cho các không gian hạn chế. Hàng nhập khẩu chính hãng ELORA – Made in Germany.

Mua hàng

159A-9/16 - Lục giác ngắn chữ L hệ inch chuẩn DIN ISO 2936

240,000 ₫

Lục giác ngắn đầu bằng, chữ L bằng hợp kim Chrome-Vanadium 59CrMoV4 / 1.2242. Vật liệu đặc biệt chuyên chế tác súng. Chuyên dùng cho các không gian hạn chế. Hàng nhập khẩu chính hãng ELORA – Made in Germany.

Mua hàng

159A-1/2 - Lục giác ngắn chữ L hệ inch chuẩn DIN ISO 2936

200,000 ₫

Lục giác ngắn đầu bằng, chữ L bằng hợp kim Chrome-Vanadium 59CrMoV4 / 1.2242. Vật liệu đặc biệt chuyên chế tác súng. Chuyên dùng cho các không gian hạn chế. Hàng nhập khẩu chính hãng ELORA – Made in Germany.

Mua hàng

159A-7/16 - Lục giác ngắn chữ L hệ inch chuẩn DIN ISO 2936

140,000 ₫

Lục giác ngắn đầu bằng, chữ L bằng hợp kim Chrome-Vanadium 59CrMoV4 / 1.2242. Vật liệu đặc biệt chuyên chế tác súng. Chuyên dùng cho các không gian hạn chế. Hàng nhập khẩu chính hãng ELORA – Made in Germany.

Mua hàng

159A-3/8 - Lục giác ngắn chữ L hệ inch chuẩn DIN ISO 2936

120,000 ₫

Lục giác ngắn đầu bằng, chữ L bằng hợp kim Chrome-Vanadium 59CrMoV4 / 1.2242. Vật liệu đặc biệt chuyên chế tác súng. Chuyên dùng cho các không gian hạn chế. Hàng nhập khẩu chính hãng ELORA – Made in Germany.

Mua hàng

159A-11/32 - Lục giác ngắn chữ L hệ inch chuẩn DIN ISO 2936

110,000 ₫

Lục giác ngắn đầu bằng, chữ L bằng hợp kim Chrome-Vanadium 59CrMoV4 / 1.2242. Vật liệu đặc biệt chuyên chế tác súng. Chuyên dùng cho các không gian hạn chế. Hàng nhập khẩu chính hãng ELORA – Made in Germany.

Mua hàng

159A-5/16 - Lục giác ngắn chữ L hệ inch chuẩn DIN ISO 2936

80,000 ₫

Lục giác ngắn đầu bằng, chữ L bằng hợp kim Chrome-Vanadium 59CrMoV4 / 1.2242. Vật liệu đặc biệt chuyên chế tác súng. Chuyên dùng cho các không gian hạn chế. Hàng nhập khẩu chính hãng ELORA – Made in Germany.

Mua hàng

159A-9/32 - Lục giác ngắn chữ L hệ inch chuẩn DIN ISO 2936

80,000 ₫

Lục giác ngắn đầu bằng, chữ L bằng hợp kim Chrome-Vanadium 59CrMoV4 / 1.2242. Vật liệu đặc biệt chuyên chế tác súng. Chuyên dùng cho các không gian hạn chế. Hàng nhập khẩu chính hãng ELORA – Made in Germany.

Mua hàng

159A-1/4 - Lục giác ngắn chữ L hệ inch chuẩn DIN ISO 2936

60,000 ₫

Lục giác ngắn đầu bằng, chữ L bằng hợp kim Chrome-Vanadium 59CrMoV4 / 1.2242. Vật liệu đặc biệt chuyên chế tác súng. Chuyên dùng cho các không gian hạn chế. Hàng nhập khẩu chính hãng ELORA – Made in Germany.

Mua hàng

159A-7/32 - Lục giác ngắn chữ L hệ inch chuẩn DIN ISO 2936

50,000 ₫

Lục giác ngắn đầu bằng, chữ L bằng hợp kim Chrome-Vanadium 59CrMoV4 / 1.2242. Vật liệu đặc biệt chuyên chế tác súng. Chuyên dùng cho các không gian hạn chế. Hàng nhập khẩu chính hãng ELORA – Made in Germany.

Mua hàng

159A-3/16 - Lục giác ngắn chữ L hệ inch chuẩn DIN ISO 2936

50,000 ₫

Lục giác ngắn đầu bằng, chữ L bằng hợp kim Chrome-Vanadium 59CrMoV4 / 1.2242. Vật liệu đặc biệt chuyên chế tác súng. Chuyên dùng cho các không gian hạn chế. Hàng nhập khẩu chính hãng ELORA – Made in Germany.

Mua hàng

159A-5/32 - Lục giác ngắn chữ L hệ inch chuẩn DIN ISO 2936

40,000 ₫

Lục giác ngắn đầu bằng, chữ L bằng hợp kim Chrome-Vanadium 59CrMoV4 / 1.2242. Vật liệu đặc biệt chuyên chế tác súng. Chuyên dùng cho các không gian hạn chế. Hàng nhập khẩu chính hãng ELORA – Made in Germany.

Mua hàng

159A-9/64 - Lục giác ngắn chữ L hệ inch chuẩn DIN ISO 2936

40,000 ₫

Lục giác ngắn đầu bằng, chữ L bằng hợp kim Chrome-Vanadium 59CrMoV4 / 1.2242. Vật liệu đặc biệt chuyên chế tác súng. Chuyên dùng cho các không gian hạn chế. Hàng nhập khẩu chính hãng ELORA – Made in Germany.

Mua hàng

159A-1/8 - Lục giác ngắn chữ L hệ inch chuẩn DIN ISO 2936

40,000 ₫

Lục giác ngắn đầu bằng, chữ L bằng hợp kim Chrome-Vanadium 59CrMoV4 / 1.2242. Vật liệu đặc biệt chuyên chế tác súng. Chuyên dùng cho các không gian hạn chế. Hàng nhập khẩu chính hãng ELORA – Made in Germany.

Mua hàng

159A-7/64 - Lục giác ngắn chữ L hệ inch chuẩn DIN ISO 2936

40,000 ₫

Lục giác ngắn đầu bằng, chữ L bằng hợp kim Chrome-Vanadium 59CrMoV4 / 1.2242. Vật liệu đặc biệt chuyên chế tác súng. Chuyên dùng cho các không gian hạn chế. Hàng nhập khẩu chính hãng ELORA – Made in Germany.

Mua hàng

159A-3/32 - Lục giác ngắn chữ L hệ inch chuẩn DIN ISO 2936

30,000 ₫

Lục giác ngắn đầu bằng, chữ L bằng hợp kim Chrome-Vanadium 59CrMoV4 / 1.2242. Vật liệu đặc biệt chuyên chế tác súng. Chuyên dùng cho các không gian hạn chế. Hàng nhập khẩu chính hãng ELORA – Made in Germany.

Mua hàng

159A-5/64 - Lục giác ngắn chữ L hệ inch chuẩn DIN ISO 2936

30,000 ₫

Lục giác ngắn đầu bằng, chữ L bằng hợp kim Chrome-Vanadium 59CrMoV4 / 1.2242. Vật liệu đặc biệt chuyên chế tác súng. Chuyên dùng cho các không gian hạn chế. Hàng nhập khẩu chính hãng ELORA – Made in Germany.

Mua hàng

159A-1/16 - Lục giác ngắn chữ L hệ inch chuẩn DIN ISO 2936

30,000 ₫

Lục giác ngắn đầu bằng, chữ L bằng hợp kim Chrome-Vanadium 59CrMoV4 / 1.2242. Vật liệu đặc biệt chuyên chế tác súng. Chuyên dùng cho các không gian hạn chế. Hàng nhập khẩu chính hãng ELORA – Made in Germany.

Mua hàng

0250067C - Bộ lục giác bi chống cháy nổ CuBe size 1.5-10mm Elora

15,600,000 ₫

Bộ lục giác chống cháy nổ đầu bi. Đựng trong khuôn nắm nhựa. Vật liệu hợp kim CuBe cao cấp. Dùng cho môi trường dầu khí hóa chất. Chính hãng Elora Germany. Giao hàng toán quốc.

Mua hàng

0250066C - Bộ lục giác bi chống cháy nổ CuBe size 1.5-10mm Elora

14,600,000 ₫

Bộ lục giác chống cháy nổ đầu bi. Đựng trong khuôn nắm nhựa. Vật liệu hợp kim CuBe cao cấp. Dùng cho môi trường dầu khí hóa chất. Chính hãng Elora Germany. Giao hàng toán quốc.

Mua hàng

0250002S Bộ lục giác chống cháy nổ 10 cây hệ inch Elora Germany

26,000,000 ₫

Bộ lục giác hệ inch loại ngắn cầm tay size từ 1/16″ đến 3/8″. Chuyên dùng môi trường hóa chất, dầu khí. Vật liệu hợp kim AlBr, gắn trong tay nắm bằng nhựa. Chính hãng Elora Germany. BH 12 tháng.

Mua hàng

025000 Bộ lục giác chữ L đầu bằng hệ mét, chống cháy nổ

5,940,000 ₫

Bộ lục giác chữ L đầu bằng hệ mét, vật liệu đồng thau chống cháy nổ, được đóng gói trong đế cài nhựa có đánh số cho từng cây. Nhập khẩu trực tiếp từ Elora Germany

Mua hàng
- 23%

Thanh trượt chữ T đầu 3/8 inch Bahco SB7754

500,000 ₫

650,000 ₫

Thương hiệu : Bahco Sweden

Mã sản phẩm : SB7754

Thanh vặn đầu vuông 3/8 inch trượt linh hoạt đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 3315/1174, DIN 3122/3123/3120 và UNE 16512. Hãm trung điểm bằng rãnh và bi, chống tuột 2 đầu.

Hàng nhập khẩu chính hãng Bahco/Thụy Điển, giấy tờ chứng chỉ CO, CQ đầy đủ.

Mua hàng

Bộ combo 7 khay xốp dụng cụ gồm 256 chi tiết Bahco FF1ASET

Liên hệ

Thương hiệu : Bahco Sweden

Mã sản phẩm : FF1ASET-MRO2

Bộ dụng cụ bao gồm 7 khay xốp tổng 256 chi tiết chuyên biệt cho từng dụng cụ, giúp dễ dàng kiểm soát sử dụng và tìm kiếm khi cần. Bộ dụng cụ thích hợp để trong các ngăn của tủ đồ nghề của Bahco là sự kết hợp hoàn hảo.

Hàng nhập khẩu chính hãng Bahco/Thụy Điển, giấy tờ chứng chỉ CO, CQ đầy đủ

Mua hàng

Bộ lục giác đầu bi 9 cây Bahco - BE-9688

980,000 ₫

- Thương hiệu : Bahco

- Mã sản phẩm : BE-9688

- Nhà phân phối độc quyền của Bahco, Có chứng chỉ CO, CQ đầy đủ

Mua hàng

Bộ lục giác 9 cây Bahco - BE-9588 - Thụy Điển

615,000 ₫

- Thương hiệu : Bahco

- Mã sản phẩm : BE-9588

- Nhà phân phối độc quyền của Bahco, Có chứng chỉ CO, CQ đầy đủ

Mua hàng

Tay quay nhanh chữ U, đầu vuông 3/8 inch

Liên hệ

Tay quay nhanh chữ U, vật liệu chrome vanadium, đầu vuông 3/8 inch, chiều dài tổng 345mm, sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 3122. Hàng nhập khẩu Elora, sản xuất tại Đức

Mua hàng

Đầu lắc léo dài 128mm, vuông 1 inch

Liên hệ

Thiết kế có cơ cấu đầu lắc léo để dùng với đầu tuýp, cần tự động. Đầu vuông 1 inch đáp ứng tiêu chuẩn DIN 3121, form F & H, ISO 1174. Vật liệu thép đặc biệt, bề mặt phủ phốt phát. Sản xuất tại Đức.

Mua hàng

Bộ lục giác chống cháy nổ 10 cây hệ inch Elora Germany

Liên hệ

Bộ lục giác hệ inch loại ngắn cầm tay size từ 1/16″ đến 3/8″. Chuyên dùng môi trường hóa chất, dầu khí. Vật liệu hợp kim AlBr, gắn trong tay nắm bằng nhựa. Chính hãng Elora Germany.

Mua hàng

Bộ lục giác WISE kèm tay công - MADE IN JAPAN

1,730,000 ₫

- Thương hiệu : WISE

- Sản xuất tại : Nhật

- Mã sản phẩm : SBL-1000

Mua hàng

Bộ lục sao có lỗ rỗng PB 411.BH 6-25 PB SWISS TOOLS

1,650,000 ₫

- Thương hiệu : PB SWISS

- Sản xuất tại : THỤY SĨ

- Mã sản phẩm : PB 411.BH 6-25

Mua hàng

Bộ lục sao có lỗ SUPER TOOL HTLH9S - JAPAN

741,000 ₫

- Thương hiệu : SUPER TOOL - JAPAN

- Mã sản phẩm : HTLH9S

Mua hàng

Bộ lục giác thân dài SUPER TOOL HKX9S - JAPAN

682,000 ₫

- Thương hiệu : SUPER TOOL

- Mã sản phẩm : HKX9S

Mua hàng

Bộ lục giác đầu bi 9 cây SUPER TOOL - JAPAN

619,000 ₫

- Thương hiệu : SUPER TOOL - JAPAN

- Mã sản phẩm : HKLB9S

Mua hàng

Lục giác chữ T cán cầm chống trượt PB SWISS 4 - 10 mm

350,000 ₫

- Thương hiệu : PB SWISS

- Sản xuất tại : THỤY SĨ

 

- Model : PB 1207.4-150 - cỡ 4 mm

- Model : PB 1207.5-150 - cỡ 5 mm

- Model : PB 1207.6-150-  cỡ 6 mm

Mua hàng