Tay Cầm ống lục giác nửa bóng (bán dài) TPH-1

Tay Cầm ống lục giác nửa bóng (bán dài) TPH-1

  • TPH-1
  • TRUSCO

Liên hệ

Một tay cầm ống cho khóa lục giác.
[Đặc trưng]
・ Nó được sử dụng bằng cách chèn nó vào một phím lục giác để bổ sung sức mạnh cho công việc xoay.
・ Đầu bóng có thể được sử dụng để thắt chặt lần cuối.

  • Loại hình: Lục Lăng
  • Loại Đầu Bịt: bút bi
  • Phân loại một sản phẩm/bộ: Một vật thể
  • Chiều dài tổng thể (kích thước L)(mm): 190
  • Mã THÁNG 1: 4989999392425
  • Mã Trusco: 768-4215
  • Khối lượng (g): 119
  • Đơn vị đặt hàng: 1 chiếc
Gọi hoặc Email cho chúng tôi!
sales@hctools.com.vn

hotline

0973 656 786

sales@hctools.com.vn
sales@hctools.com.vn