Bộ cờ lê lục giác đầu bi tay cầm chữ T (dành cho TSRR-8S và TSBR-8S)

Bộ cờ lê lục giác đầu bi tay cầm chữ T (dành cho TSRR-8S và TSBR-8S)

  • TSRS-8
  • TRUSCO

Liên hệ

Đặc trưng

●Thuận tiện để tháo vít đầu có lỗ hình lục giác được gắn ở phần sâu.
●Đặc điểm tay cầm chữ T dễ cầm.
●Xử lý bề mặt là xử lý nhuộm đen.
●Độ cứng từ HRC50 đến 57.
●Có thể đặt làm giá đỡ hoặc treo trên lỗ móc.

Sự chỉ rõ

●Áp dụng:TSRR-8S, TSBR-8S
●SPQ(mảnh):12

Gọi hoặc Email cho chúng tôi!
sales@hctools.com.vn

hotline

0973 656 786

sales@hctools.com.vn
sales@hctools.com.vn