Bộ khẩu, bộ tuýp vặn

Cần lắc tự động 3/8 inch Bahco - Thụy Điển

Liên hệ

- Thương hiệu : Bahco

- Mã sản phẩm : 7750SL

- Nhà phân phối độc quyền của Bahaco, Có chứng chỉ CO, CQ đầy đủ

 

Mua hàng

40/9/4- Bộ khẩu 1/4 inch STAHLWILLE - 426080.0200

Liên hệ

40/9/4- Bộ khẩu 1/4 inch STAHLWILLE - 426080.0200 (426080 Hexagon socket wrench set STAHLWILLE)

Mua hàng

40/44/17/5- Bộ tuýp hệ mét 1/4 inch STAHLWILLE - 426100.0100

Liên hệ

40/44/17/5- Bộ tuýp hệ mét 1/4 inch STAHLWILLE - 426100.0100 

Mua hàng

Đầu khẩu, khẩu tuýp, khẩu vặn 1/4 inch STAHLWILLE - 426330

Liên hệ

Đầu khẩu được sản xuất bằng thép chất lượng cao HPQ

Mua hàng

40A - Đầu khẩu, khẩu tuýp, khẩu vặn hệ inch STAHLWILLE - 426370

Liên hệ

 Đầu khẩu hệ inch STAHLWILLE được sản xuất bằng thép cao cấp HPQ, mạ chrome-plated

Mua hàng

Khẩu, Tuýp, Đầu khẩu vặn hệ mét STAHLWILLE - 426390

Liên hệ

Sản phẩm được chế tạo từ thép hợp kim chrome-vanadium, mạ chrome-plated.

Mua hàng

44/44K - Đầu khẩu lục giác 1/4 inch STAHLWILLE - 426440

Liên hệ

Stahlwille 44 / 44K,chrome-alloy steel, chrome-plated, for hex socket cap screws

Mua hàng

44KTX - Đầu khẩu sao Torx 1/4 inch STAHLWILLE - 426470

Liên hệ

Stahlwille 44KTX,chrome-alloy steel, chrome-plated

Mua hàng

411 - Tay lắc vặn 1/4 inch STAHLWILLE - 426615

Liên hệ

Fine-toothed ratchet with 60 teeth, working arc 6°, with 2-component handle, for 
work in extremely tight spaces

Mua hàng

415 - Tay lắc vặn 1/4 inch STAHLWILLE - 426620

Liên hệ

Tay cần gồm 2 thành phần giúp chống trượt, chịu dầu và nhiệt độ cao. STAHLWILLE made in Germany

Mua hàng

415 QR and QRL - Tay lắc vặn 1/4 inch STAHLWILLE - 426640

Liên hệ

Tay cần gồm 2 thành phần giúp chống trượt, chịu dầu và nhiệt độ cao. STAHLWILLE made in Germany

Mua hàng

404 - Thanh trượt 1/4 inch STAHLWILLE - 426690

Liên hệ

Thân được chế tạo từ thép chrome-vanadium. Sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 3122/ISO 3315. Made in Germany

Mua hàng

407 - Đầu lắc léo 1/4 STAHLWILLE - 426860

Liên hệ

407 - Universal joint STAHLWILLE - 426860, DIN 3123/ISO 3316, chrome alloy steel, chrome-plated

Mua hàng

5/13/5 - Bộ khẩu, tuýp vặn 3/8 inch STAHLWILLE - 427101

Liên hệ

5/13/5 - Bi-hexagon socket wrench set STAHLWILLE - 427101, chrome-alloy steel, chrome-plated

Mua hàng

45/14/5i - Bộ khẩu, tuýp vặn 3/8 inch STAHLWILLE - 427110

Liên hệ

45/14/5i - Bi-hexagon socket wrench set STAHLWILLE - 427110, chrome-alloy steel, chrome-plated

Mua hàng

456 - Đầu khẩu, tuýp 3/8 inch STAHLWILLE - 427520

Liên hệ

DIN 3124/ISO 2725-1, high-performance steel, chrome-plated.

Mua hàng

45 - Đầu khẩu, tuýp 3/8 inch STAHLWILLE - 427560

Liên hệ

45 - Bi-hexagon socket STAHLWILLE - 427560, DIN 3124/ISO 2725-1, HPQ high-performance steel, chrome-plated

Mua hàng

45A - Đầu khẩu, tuýp hệ inch STAHLWILLE - 427580

Liên hệ

45A - Bi-hexagon socket STAHLWILLE - 427580, inch sizes,ASME B 107.1, HPQ high-performance steel, chrome-plated.

Mua hàng

46 - Đầu khẩu, tuýp dài 3/8 inch STAHLWILLE - 427630

Liên hệ

DIN 3124/ISO 2725-1, HPQ high-performance steel, chrome-plated.

Mua hàng

49-2049 - Đầu khẩu lục giác 3/8 inch STAHLWILLE - 427670

Liên hệ

Chrome-alloy steel, chrome-plated, for hex socket cap screws

Mua hàng

Tay vặn tự động 3/8 inch Stahlwille

Liên hệ

QuickRelease safety lock and 2-component handle, for working in the tightest paces, with working angle of only 4,5°, DIN 3122/ISO 3315

Mua hàng

427 - Thanh nối dài 3/8 inch STAHLWILLE - 427940

Liên hệ

427 - Extension 3/8 inch STAHLWILLE - 427940. DIN 3123/ISO 3316, chrome-plated.

Mua hàng

Stahlwille 428 - Đầu lắc léo 3/8 inch STAHLWILLE - 428010

Liên hệ

DIN 3123/ISO 3316, chrome alloy steel, chrome-plated.

Mua hàng

52/9/3 - Bộ khẩu, tuýp 1/2 inch STAHLWILLE - 428629

Liên hệ

52/9/3 - Hexagon socket wrench set 1/2 inch STAHLWILLE - 428629. In sturdy sheet steel case, 12-piece.

 

Mua hàng

52/16/6 - Bộ khẩu, tuýp 1/2 inch STAHLWILLE - 428631

Liên hệ

52/16/6 - Hexagon socket wrench set 1/2 inch STAHLWILLE - 428631. In sturdy sheet steel case, 12-piece.

Mua hàng

50/54/25/6 - Bộ khẩu, tuýp 1/2 inch STAHLWILLE - 428641

Liên hệ

550/54/25/6 - Bi-hexagon socket wrench set t 1/2 inch STAHLWILLE - 428641.

 

Mua hàng

55/9/6N - Bộ khẩu, tuýp 3/4 inch STAHLWILLE - 429920

Liên hệ

55/9/6N - Bộ khẩu, tuýp 3/4 inch STAHLWILLE - 429920. chrome-alloy steel, chrome-plated, in sheet metal box with PE hard foam tray, containing.

Mua hàng

55/10/6 - Bộ khẩu, tuýp 3/4 inch STAHLWILLE - 429930

Liên hệ

 55/10/6 - Bộ khẩu, tuýp 3/4 inch STAHLWILLE - 429930. chrome-alloy steel, chrome-plated,

Mua hàng

55 - Đầu khẩu, tuýp 3/4 inch STAHLWILLE - 429990

Liên hệ

55 - Đầu khẩu, tuýp 3/4 inch STAHLWILLE - 429990. Stahlwille 55 DIN 3124/ISO 2725-1, HPQ high-performance steel up to 38 mm, chrome-plated.

Mua hàng

56 - Đầu khẩu, tuýp 3/4 inch STAHLWILLE - 429995

Liên hệ

56 - Đầu khẩu, tuýp 3/4 inch STAHLWILLE - 429995 DIN 3124/ISO 2725-1.

Mua hàng

55a - Đầu khẩu, tuýp 3/4 inch STAHLWILLE - 430007

Liên hệ

55a - Đầu khẩu, tuýp 3/4 inch STAHLWILLE - 430007 SAE AS 954-E, ASME B 107.1

Mua hàng

59 - Đầu khẩu lục giác 3/4 inch STAHLWILLE - 430060

Liên hệ

59 - Hex bit STAHLWILLE - 430030.DIN 7422 for hex socket cap screws, chrome alloy steel, chrome-plated

Mua hàng

554 - Đầu lắc léo 3/4 inch STAHLWILLE - 430173

Liên hệ

554 - Flexible head STAHLWILLE - 430173 handle not included (see 430175).

Mua hàng

558 - Thanh trượt 3/4 inch STAHLWILLE - 430175

Liên hệ

558 - Handle STAHLWILLE - 430175 for drive parts 430111, 430171 and 430173.

Mua hàng

559 - Thanh nối dài 3/4 inch STAHLWILLE - 430200

Liên hệ

599 - Extension STAHLWILLE - 430200. DIN 3123/ISO 3316.

Mua hàng

Đầu chuyển đổi 3/4 inch STAHLWILLE - 430220

Liên hệ

 Socket adapter STAHLWILLE - 430220 HPQ high-performance steel.

Mua hàng

561 - Đầu lắc léo 3/4 inch STAHLWILLE - 430230

Liên hệ

561 - Universal joint STAHLWILLE - 430230. Chrome alloy steel, chrome-plated.

Mua hàng

60/8/6/882 - Bộ khẩu, tuýp 1 inch STAHLWILLE - 430410

Liên hệ

60/8/6/882 - Hexagon socket wrench set STAHLWILLE - 430410. chrome alloy steel, chrome-plated, in sheet metal box.

Mua hàng

60 - Đầu khẩu, tuýp 1 inch STAHLWILLE - 430460

Liên hệ

60 - Socket STAHLWILLE - 430460 DIN 3124/ISO 2725-1.

Mua hàng

64 - Đầu khẩu lục giác 1 inch STAHLWILLE - 430490

Liên hệ

64 - Hex bit socket STAHLWILLE - 430490 DIN 7422 

Mua hàng

884- Đầu lắc léo 1 inch STAHLWILLE - 430573

Liên hệ

884 - Universal joint STAHLWILLE  - 430573. Chrome alloy steel, chrome-plated.

Mua hàng

859 - Thanh nối dài 1 inch STAHLWILLE - 430600

Liên hệ

859 -  Extension STAHLWILLE - 430600. DIN 3123/ISO 3316 chrome alloy steel, chrome-plated.

Mua hàng

866 - Đầu chuyển đổi 1 inch STAHLWILLE - 430630

Liên hệ

866 - Socket adapter STAHLWILLE - 430630. DIN 3123/ISO 3316 HPQ high-performance steel.

Mua hàng

87N - Bộ cờ lê, khẩu 1/2 inch gồm 47 chi tiết STAHLWILLE - 428650

Liên hệ

87N- Bi-hexagon socket wrench set t 1/2 inch STAHLWILLE - 428650.chrome-alloy steel, chrome-plated.

Mua hàng

50a/17/6 - Bộ khẩu, tuýp vặn 1/2 inch STAHLWILLE - 428660

Liên hệ

50a/17/6- Bi-hexagon socket wrench set t 1/2 inch STAHLWILLE - 428660.chrome alloy steel, chrome-plated.

Mua hàng

52 - Đầu khẩu, tuýp 1/2 inch STAHLWILLE - 428950

Liên hệ

52 - Hex socket 1/2 inch STAHLWILLE - 428950.DIN 3124/ISO 2275  HPQ high-performance steel, chrome-plated.

Mua hàng

50 - Đầu khẩu, tuýp 1/2 inch STAHLWILEE - 428990

Liên hệ

50 - Bi-hexagon socket 1/2 inch STAHLWILEE - 428990. DIN 3124/ISO 2725-1 HPQ high-performance steel.

Mua hàng

50a - Đầu khẩu, tuýp 1/2 inch STAHLWILEE - 429020

Liên hệ

50a - Bi-hexagon socket 1/2 inch STAHLWILEE - 429020. ASME B 107.1 high-performance steel

Mua hàng