146S8M - Bộ cờ lê 2 đầu cùng kích cỡ 8-14 món, 1 đầu miệng...

1,950,000 ₫

Bộ khóa 2 đầu mở, 1 ngàm ngang cùng kích cỡ. Đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.. Elora Germany. Vật liệu: ELORA-Chrome-Vanadium 31CrV3 / 1.2208

Mua hàng

156S5BA - Bộ cờ lê 2 đầu miệng, loại ngắn, 6-12 món

2,040,000 ₫

Series bộ cờ lê hai đầu miệng được đựng trong túi nhựa, thuộc loại ngắn, bao gồm 2, 6, 12 món đủ kích thước tiêu chuẩn.
Vật liệu: Chrome-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Hàng chính hãng ELORA sản xuất tại Đức

Mua hàng

156S12M - Bộ cờ lê 2 đầu miệng, loại ngắn, 6-12 món

4,030,000 ₫

Series bộ cờ lê hai đầu miệng được đựng trong túi nhựa, thuộc loại ngắn, bao gồm 2, 6, 12 món đủ kích thước tiêu chuẩn.
Vật liệu: Chrome-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Hàng chính hãng ELORA sản xuất tại Đức

Mua hàng

156S6M - Bộ cờ lê 2 đầu miệng, loại ngắn, 6-12 món

1,930,000 ₫

Series bộ cờ lê hai đầu miệng được đựng trong túi nhựa, thuộc loại ngắn, bao gồm 2, 6, 12 món đủ kích thước tiêu chuẩn.
Vật liệu: Chrome-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Hàng chính hãng ELORA sản xuất tại Đức

Mua hàng

113S 3BA - Bộ cờ lê 2 đầu vòng, loại ngắn. Hàng chính hãng ELORA

1,640,000 ₫

Bộ cờ lê 2 đầu vòng loại ngắn của ELORA
Được đựng trong túi nhựa
Vật liệu bằng Chrome
Sản xuất tại Đức

Mua hàng

113S 5M - Bộ cờ lê 2 đầu vòng, loại ngắn. Hàng chính hãng ELORA

2,110,000 ₫

Bộ cờ lê 2 đầu vòng loại ngắn của ELORA
Được đựng trong túi nhựa
Vật liệu bằng Chrome
Sản xuất tại Đức

Mua hàng

113S 3M - Bộ cờ lê 2 đầu vòng, loại ngắn. Hàng chính hãng ELORA

1,300,000 ₫

Bộ cờ lê 2 đầu vòng loại ngắn của ELORA
Được đựng trong túi nhựa
Vật liệu bằng Chrome
Sản xuất tại Đức

Mua hàng

112S 5AF - Bộ cờ lê 2 đầu vòng, loại ngắn, 3-5 chi tiết

2,050,000 ₫

Series bộ cờ lê 2 đầu vòng, vật liệu bằng Chrome-Vanadium, loại ngắn.
Sản xuất tại Đức
Hàng chính hãng ELORA

Mua hàng

112S 3AF - Bộ cờ lê 2 đầu vòng, loại ngắn, 3-5 chi tiết

1,240,000 ₫

Series bộ cờ lê 2 đầu vòng, vật liệu bằng Chrome-Vanadium, loại ngắn.
Sản xuất tại Đức
Hàng chính hãng ELORA

Mua hàng

112S 5M - Bộ cờ lê 2 đầu vòng, loại ngắn, 3-5 chi tiết

1,950,000 ₫

Series bộ cờ lê 2 đầu vòng, vật liệu bằng Chrome-Vanadium, loại ngắn.
Sản xuất tại Đức
Hàng chính hãng ELORA

Mua hàng

203S 12ASB - Bộ cờ lê vòng miệng 8-12 chi tiết, chuẩn DIN 3113

3,700,000 ₫

Chủng loại này gồm 4 bộ tương ứng với hệ inch hoặc hệ mét. Túi đựng bằng nhựa trong suốt 1 mặt. Có 2 nhóm là 8 hoặc 12 cây. Bạn chọn theo thành phần bên trong đáp ứng nhu cầu. ELORA – Made in Germany.

Mua hàng

203S 8ASB - Bộ cờ lê vòng miệng 8-12 chi tiết, chuẩn DIN 3113

2,790,000 ₫

Chủng loại này gồm 4 bộ tương ứng với hệ inch hoặc hệ mét. Túi đựng bằng nhựa trong suốt 1 mặt. Có 2 nhóm là 8 hoặc 12 cây. Bạn chọn theo thành phần bên trong đáp ứng nhu cầu. ELORA – Made in Germany.

Mua hàng

203S 12MSB - Bộ cờ lê vòng miệng 8-12 chi tiết, chuẩn DIN 3113

4,120,000 ₫

Chủng loại này gồm 4 bộ tương ứng với hệ inch hoặc hệ mét. Túi đựng bằng nhựa trong suốt 1 mặt. Có 2 nhóm là 8 hoặc 12 cây. Bạn chọn theo thành phần bên trong đáp ứng nhu cầu. ELORA – Made in Germany.

Mua hàng

203S 8MSB - Bộ cờ lê vòng miệng 8-12 chi tiết, chuẩn DIN 3113

3,100,000 ₫

Chủng loại này gồm 4 bộ tương ứng với hệ inch hoặc hệ mét. Túi đựng bằng nhựa trong suốt 1 mặt. Có 2 nhóm là 8 hoặc 12 cây. Bạn chọn theo thành phần bên trong đáp ứng nhu cầu. ELORA – Made in Germany.

Mua hàng

205S-12AFSB - Bộ cờ lê vòng miệng 8-12 món, ELORA Germany

5,960,000 ₫

Series Bộ bộ khóa vòng – miệng bao gồm 8 đến 12 món được đựng trong túi nhựa cao cấp. Hàng chính hãng ELORA được sản xuất tại Đức.

Mua hàng

205S-8AFSB - Bộ cờ lê vòng miệng 8-12 món, ELORA Germany

3,600,000 ₫

Series Bộ bộ khóa vòng – miệng bao gồm 8 đến 12 món được đựng trong túi nhựa cao cấp. Hàng chính hãng ELORA được sản xuất tại Đức.

Mua hàng

205S-12MSB - Bộ cờ lê vòng miệng 8-12 món, ELORA Germany

5,080,000 ₫

Series Bộ bộ khóa vòng – miệng bao gồm 8 đến 12 món được đựng trong túi nhựa cao cấp. Hàng chính hãng ELORA được sản xuất tại Đức.

Mua hàng

205S-8MSB - Bộ cờ lê vòng miệng 8-12 món, ELORA Germany

3,790,000 ₫

Series Bộ bộ khóa vòng – miệng bao gồm 8 đến 12 món được đựng trong túi nhựa cao cấp. Hàng chính hãng ELORA được sản xuất tại Đức.

Mua hàng

120S 12DIN-1 - Bộ cờ lê 2 đầu vòng, loại thẳng, chuẩn DIN 837,...

6,290,000 ₫

Series bộ cờ lê đầu vòng, thân thẳng dài
Đựng trong hộp giấy carton
Đáp ứng tiêu chuẩn: DIN 837, Form B, ISO 3318, ISO 1085
Hàng chính hãng ELORA sản xuất tại Đức

Mua hàng

120S 12M - Bộ cờ lê 2 đầu vòng, loại thẳng, chuẩn DIN 837, Form B

6,270,000 ₫

Series bộ cờ lê đầu vòng, thân thẳng dài
Đựng trong hộp giấy carton
Đáp ứng tiêu chuẩn: DIN 837, Form B, ISO 3318, ISO 1085
Hàng chính hãng ELORA sản xuất tại Đức

Mua hàng

120S 101M - Bộ cờ lê 2 đầu vòng, loại thẳng, chuẩn DIN 837, Form...

4,870,000 ₫

Series bộ cờ lê đầu vòng, thân thẳng dài
Đựng trong hộp giấy carton
Đáp ứng tiêu chuẩn: DIN 837, Form B, ISO 3318, ISO 1085
Hàng chính hãng ELORA sản xuất tại Đức

Mua hàng

120S 10M - Bộ cờ lê 2 đầu vòng, loại thẳng, chuẩn DIN 837, Form B

4,450,000 ₫

Series bộ cờ lê đầu vòng, thân thẳng dài
Đựng trong hộp giấy carton
Đáp ứng tiêu chuẩn: DIN 837, Form B, ISO 3318, ISO 1085
Hàng chính hãng ELORA sản xuất tại Đức

Mua hàng

120S 8DIN - Bộ cờ lê 2 đầu vòng, loại thẳng, chuẩn DIN 837, Form...

3,200,000 ₫

Series bộ cờ lê đầu vòng, thân thẳng dài
Đựng trong hộp giấy carton
Đáp ứng tiêu chuẩn: DIN 837, Form B, ISO 3318, ISO 1085
Hàng chính hãng ELORA sản xuất tại Đức

Mua hàng

120S 8M - Bộ cờ lê 2 đầu vòng, loại thẳng, chuẩn DIN 837, Form B

3,150,000 ₫

Series bộ cờ lê đầu vòng, thân thẳng dài
Đựng trong hộp giấy carton
Đáp ứng tiêu chuẩn: DIN 837, Form B, ISO 3318, ISO 1085
Hàng chính hãng ELORA sản xuất tại Đức

Mua hàng

120S 6M - Bộ cờ lê 2 đầu vòng, loại thẳng, chuẩn DIN 837, Form B

2,330,000 ₫

Series bộ cờ lê đầu vòng, thân thẳng dài
Đựng trong hộp giấy carton
Đáp ứng tiêu chuẩn: DIN 837, Form B, ISO 3318, ISO 1085
Hàng chính hãng ELORA sản xuất tại Đức

Mua hàng

110S 8AFSB - bộ cờ lê 2 đầu vòng thep tiêu chuẩn DIN 383, ISO...

5,290,000 ₫

Bộ chìa khóa vòng, hai đầu giống nhau loại khuỷu cao.
Lệch nhau hình chữ Z còn được gọi là cờ lê Z.
Trên mỗi cây có 2 size khác nhau.
Bề mặt mạ Chrome si mờ chống trơn trượt.
Sản xuất 100% tại CHLB Đức.

Mua hàng

110S 6AFSB - bộ cờ lê 2 đầu vòng thep tiêu chuẩn DIN 383, ISO 3318,...

3,520,000 ₫

Bộ chìa khóa vòng, hai đầu giống nhau loại khuỷu cao.
Lệch nhau hình chữ Z còn được gọi là cờ lê Z.
Trên mỗi cây có 2 size khác nhau.
Bề mặt mạ Chrome si mờ chống trơn trượt.
Sản xuất 100% tại CHLB Đức.

Mua hàng

110S 8SBDIN - bộ cờ lê 2 đầu vòng thep tiêu chuẩn DIN 383, ISO...

4,280,000 ₫

Bộ chìa khóa vòng, hai đầu giống nhau loại khuỷu cao.
Lệch nhau hình chữ Z còn được gọi là cờ lê Z.
Trên mỗi cây có 2 size khác nhau.
Bề mặt mạ Chrome si mờ chống trơn trượt.
Sản xuất 100% tại CHLB Đức.

Mua hàng

110S 8MSB - bộ cờ lê 2 đầu vòng thep tiêu chuẩn DIN 383, ISO 3318,...

4,260,000 ₫

Bộ chìa khóa vòng, hai đầu giống nhau loại khuỷu cao.
Lệch nhau hình chữ Z còn được gọi là cờ lê Z.
Trên mỗi cây có 2 size khác nhau.
Bề mặt mạ Chrome si mờ chống trơn trượt.
Sản xuất 100% tại CHLB Đức.

Mua hàng

110S 6MSB - bộ cờ lê 2 đầu vòng thep tiêu chuẩn DIN 383, ISO 3318,...

2,830,000 ₫

Bộ chìa khóa vòng, hai đầu giống nhau loại khuỷu cao.
Lệch nhau hình chữ Z còn được gọi là cờ lê Z.
Trên mỗi cây có 2 size khác nhau.
Bề mặt mạ Chrome si mờ chống trơn trượt.
Sản xuất 100% tại CHLB Đức.

Mua hàng

110S 14AF - bộ cờ lê 2 đầu vòng thep tiêu chuẩn DIN 383, ISO 3318,...

21,100,000 ₫

Bộ chìa khóa vòng, hai đầu giống nhau loại khuỷu cao.
Lệch nhau hình chữ Z còn được gọi là cờ lê Z.
Trên mỗi cây có 2 size khác nhau.
Bề mặt mạ Chrome si mờ chống trơn trượt.
Sản xuất 100% tại CHLB Đức.

Mua hàng

110S 12AF - bộ cờ lê 2 đầu vòng thep tiêu chuẩn DIN 383, ISO 3318,...

8,300,000 ₫

Bộ chìa khóa vòng, hai đầu giống nhau loại khuỷu cao.
Lệch nhau hình chữ Z còn được gọi là cờ lê Z.
Trên mỗi cây có 2 size khác nhau.
Bề mặt mạ Chrome si mờ chống trơn trượt.
Sản xuất 100% tại CHLB Đức.

Mua hàng

110S 8AF - bộ cờ lê 2 đầu vòng thep tiêu chuẩn DIN 383, ISO 3318,...

5,720,000 ₫

Bộ chìa khóa vòng, hai đầu giống nhau loại khuỷu cao.
Lệch nhau hình chữ Z còn được gọi là cờ lê Z.
Trên mỗi cây có 2 size khác nhau.
Bề mặt mạ Chrome si mờ chống trơn trượt.
Sản xuất 100% tại CHLB Đức.

Mua hàng

110S 62AF - bộ cờ lê 2 đầu vòng thep tiêu chuẩn DIN 383, ISO 3318,...

4,070,000 ₫

Bộ chìa khóa vòng, hai đầu giống nhau loại khuỷu cao.
Lệch nhau hình chữ Z còn được gọi là cờ lê Z.
Trên mỗi cây có 2 size khác nhau.
Bề mặt mạ Chrome si mờ chống trơn trượt.
Sản xuất 100% tại CHLB Đức.

Mua hàng

110S 61AF - bộ cờ lê 2 đầu vòng thep tiêu chuẩn DIN 383, ISO 3318,...

3,450,000 ₫

Bộ chìa khóa vòng, hai đầu giống nhau loại khuỷu cao.
Lệch nhau hình chữ Z còn được gọi là cờ lê Z.
Trên mỗi cây có 2 size khác nhau.
Bề mặt mạ Chrome si mờ chống trơn trượt.
Sản xuất 100% tại CHLB Đức.

Mua hàng

110S 12DIN-1 - bộ cờ lê 2 đầu vòng thep tiêu chuẩn DIN 383, ISO...

8,390,000 ₫

Bộ chìa khóa vòng, hai đầu giống nhau loại khuỷu cao.
Lệch nhau hình chữ Z còn được gọi là cờ lê Z.
Trên mỗi cây có 2 size khác nhau.
Bề mặt mạ Chrome si mờ chống trơn trượt.
Sản xuất 100% tại CHLB Đức.

Mua hàng

110S 12DIN - 110S bộ cờ lê 2 đầu vòng thep tiêu chuẩn DIN 383, ISO...

8,290,000 ₫

Bộ chìa khóa vòng, hai đầu giống nhau loại khuỷu cao.
Lệch nhau hình chữ Z còn được gọi là cờ lê Z.
Trên mỗi cây có 2 size khác nhau.
Bề mặt mạ Chrome si mờ chống trơn trượt.
Sản xuất 100% tại CHLB Đức.

Mua hàng

110S 12M - bộ cờ lê 2 đầu vòng thep tiêu chuẩn DIN 383, ISO 3318,...

8,140,000 ₫

Bộ chìa khóa vòng, hai đầu giống nhau loại khuỷu cao.
Lệch nhau hình chữ Z còn được gọi là cờ lê Z.
Trên mỗi cây có 2 size khác nhau.
Bề mặt mạ Chrome si mờ chống trơn trượt.
Sản xuất 100% tại CHLB Đức.

Mua hàng

110S 10DIN-1 - bộ cờ lê 2 đầu vòng thep tiêu chuẩn DIN 383, ISO...

6,490,000 ₫

Bộ chìa khóa vòng, hai đầu giống nhau loại khuỷu cao.
Lệch nhau hình chữ Z còn được gọi là cờ lê Z.
Trên mỗi cây có 2 size khác nhau.
Bề mặt mạ Chrome si mờ chống trơn trượt.
Sản xuất 100% tại CHLB Đức.

Mua hàng

110S 101M - bộ cờ lê 2 đầu vòng thep tiêu chuẩn DIN 383, ISO 3318,...

6,270,000 ₫

Bộ chìa khóa vòng, hai đầu giống nhau loại khuỷu cao.
Lệch nhau hình chữ Z còn được gọi là cờ lê Z.
Trên mỗi cây có 2 size khác nhau.
Bề mặt mạ Chrome si mờ chống trơn trượt.
Sản xuất 100% tại CHLB Đức.

Mua hàng

110S 101DIN - bộ cờ lê 2 đầu vòng thep tiêu chuẩn DIN 383, ISO...

6,290,000 ₫

Bộ chìa khóa vòng, hai đầu giống nhau loại khuỷu cao.
Lệch nhau hình chữ Z còn được gọi là cờ lê Z.
Trên mỗi cây có 2 size khác nhau.
Bề mặt mạ Chrome si mờ chống trơn trượt.
Sản xuất 100% tại CHLB Đức.

Mua hàng

110S 10M - bộ cờ lê 2 đầu vòng thep tiêu chuẩn DIN 383, ISO 3318,...

5,930,000 ₫

Bộ chìa khóa vòng, hai đầu giống nhau loại khuỷu cao.
Lệch nhau hình chữ Z còn được gọi là cờ lê Z.
Trên mỗi cây có 2 size khác nhau.
Bề mặt mạ Chrome si mờ chống trơn trượt.
Sản xuất 100% tại CHLB Đức.

Mua hàng

110S 8DIN - bộ cờ lê 2 đầu vòng thep tiêu chuẩn DIN 383, ISO 3318,...

4,150,000 ₫

Bộ chìa khóa vòng, hai đầu giống nhau loại khuỷu cao.
Lệch nhau hình chữ Z còn được gọi là cờ lê Z.
Trên mỗi cây có 2 size khác nhau.
Bề mặt mạ Chrome si mờ chống trơn trượt.
Sản xuất 100% tại CHLB Đức.

Mua hàng

110S 8M - bộ cờ lê 2 đầu vòng thep tiêu chuẩn DIN 383, ISO 3318,...

4,130,000 ₫

Bộ chìa khóa vòng, hai đầu giống nhau loại khuỷu cao.
Lệch nhau hình chữ Z còn được gọi là cờ lê Z.
Trên mỗi cây có 2 size khác nhau.
Bề mặt mạ Chrome si mờ chống trơn trượt.
Sản xuất 100% tại CHLB Đức.

Mua hàng

110S 6M - bộ cờ lê 2 đầu vòng thep tiêu chuẩn DIN 383, ISO 3318,...

3,010,000 ₫

Bộ chìa khóa vòng, hai đầu giống nhau loại khuỷu cao.
Lệch nhau hình chữ Z còn được gọi là cờ lê Z.
Trên mỗi cây có 2 size khác nhau.
Bề mặt mạ Chrome si mờ chống trơn trượt.
Sản xuất 100% tại CHLB Đức.

Mua hàng

205-KH9 Bộ cờ lê vòng miệng 9 món, chuẩn DIN 3113, Form B

4,260,000 ₫

Bộ cờ lê vòng miệng bao gồm 9 chi tiết, hệ mét, được cài trong hộp nhựa chuyên dụng.
Hàng chính hãng ELORA của Đức

Mua hàng

203-KH9 Bộ cờ lê vòng miệng 9 chi tiết cài trong khuôn nhựa, sx...

3,440,000 ₫

Bộ cle hệ vòng miệng hệ mét, đựng trong khay nhựa chuyên dụng. Số chi tiết: 9. Vật liệu: ELORA-Chrome-Vanadium 31CrV3 / 1.2208. Đáp ứng tiêu chuẩn: DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738. Hàng chính hãng ELORA. Sản xuất tại Đức

Mua hàng

100-KH9 – Bộ cờ lê 2 đầu mở 9 chi tiết từ 6-23mm, chuẩn DIN...

2,730,000 ₫

Bộ cờ lê 2 đầu mở, 9 chi tiết từ 6-23mm, chuẩn DIN 3110. Hàng ELORA, sản xuất tại Đức

Mua hàng