Cờ lê, cờ lê lực

146S8M - Bộ cờ lê 2 đầu cùng kích cỡ 8-14 món, 1 đầu miệng...

1,950,000 ₫

Bộ khóa 2 đầu mở, 1 ngàm ngang cùng kích cỡ. Đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.. Elora Germany. Vật liệu: ELORA-Chrome-Vanadium 31CrV3 / 1.2208

Mua hàng

156S5BA - Bộ cờ lê 2 đầu miệng, loại ngắn, 6-12 món

2,040,000 ₫

Series bộ cờ lê hai đầu miệng được đựng trong túi nhựa, thuộc loại ngắn, bao gồm 2, 6, 12 món đủ kích thước tiêu chuẩn.
Vật liệu: Chrome-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Hàng chính hãng ELORA sản xuất tại Đức

Mua hàng

156S12M - Bộ cờ lê 2 đầu miệng, loại ngắn, 6-12 món

4,030,000 ₫

Series bộ cờ lê hai đầu miệng được đựng trong túi nhựa, thuộc loại ngắn, bao gồm 2, 6, 12 món đủ kích thước tiêu chuẩn.
Vật liệu: Chrome-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Hàng chính hãng ELORA sản xuất tại Đức

Mua hàng

156S6M - Bộ cờ lê 2 đầu miệng, loại ngắn, 6-12 món

1,930,000 ₫

Series bộ cờ lê hai đầu miệng được đựng trong túi nhựa, thuộc loại ngắn, bao gồm 2, 6, 12 món đủ kích thước tiêu chuẩn.
Vật liệu: Chrome-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Hàng chính hãng ELORA sản xuất tại Đức

Mua hàng

113S 3BA - Bộ cờ lê 2 đầu vòng, loại ngắn. Hàng chính hãng ELORA

1,640,000 ₫

Bộ cờ lê 2 đầu vòng loại ngắn của ELORA
Được đựng trong túi nhựa
Vật liệu bằng Chrome
Sản xuất tại Đức

Mua hàng

113S 5M - Bộ cờ lê 2 đầu vòng, loại ngắn. Hàng chính hãng ELORA

2,110,000 ₫

Bộ cờ lê 2 đầu vòng loại ngắn của ELORA
Được đựng trong túi nhựa
Vật liệu bằng Chrome
Sản xuất tại Đức

Mua hàng

113S 3M - Bộ cờ lê 2 đầu vòng, loại ngắn. Hàng chính hãng ELORA

1,300,000 ₫

Bộ cờ lê 2 đầu vòng loại ngắn của ELORA
Được đựng trong túi nhựa
Vật liệu bằng Chrome
Sản xuất tại Đức

Mua hàng

112S 5AF - Bộ cờ lê 2 đầu vòng, loại ngắn, 3-5 chi tiết

2,050,000 ₫

Series bộ cờ lê 2 đầu vòng, vật liệu bằng Chrome-Vanadium, loại ngắn.
Sản xuất tại Đức
Hàng chính hãng ELORA

Mua hàng

112S 3AF - Bộ cờ lê 2 đầu vòng, loại ngắn, 3-5 chi tiết

1,240,000 ₫

Series bộ cờ lê 2 đầu vòng, vật liệu bằng Chrome-Vanadium, loại ngắn.
Sản xuất tại Đức
Hàng chính hãng ELORA

Mua hàng

112S 5M - Bộ cờ lê 2 đầu vòng, loại ngắn, 3-5 chi tiết

1,950,000 ₫

Series bộ cờ lê 2 đầu vòng, vật liệu bằng Chrome-Vanadium, loại ngắn.
Sản xuất tại Đức
Hàng chính hãng ELORA

Mua hàng

203S 12ASB - Bộ cờ lê vòng miệng 8-12 chi tiết, chuẩn DIN 3113

3,700,000 ₫

Chủng loại này gồm 4 bộ tương ứng với hệ inch hoặc hệ mét. Túi đựng bằng nhựa trong suốt 1 mặt. Có 2 nhóm là 8 hoặc 12 cây. Bạn chọn theo thành phần bên trong đáp ứng nhu cầu. ELORA – Made in Germany.

Mua hàng

203S 8ASB - Bộ cờ lê vòng miệng 8-12 chi tiết, chuẩn DIN 3113

2,790,000 ₫

Chủng loại này gồm 4 bộ tương ứng với hệ inch hoặc hệ mét. Túi đựng bằng nhựa trong suốt 1 mặt. Có 2 nhóm là 8 hoặc 12 cây. Bạn chọn theo thành phần bên trong đáp ứng nhu cầu. ELORA – Made in Germany.

Mua hàng

203S 12MSB - Bộ cờ lê vòng miệng 8-12 chi tiết, chuẩn DIN 3113

4,120,000 ₫

Chủng loại này gồm 4 bộ tương ứng với hệ inch hoặc hệ mét. Túi đựng bằng nhựa trong suốt 1 mặt. Có 2 nhóm là 8 hoặc 12 cây. Bạn chọn theo thành phần bên trong đáp ứng nhu cầu. ELORA – Made in Germany.

Mua hàng

203S 8MSB - Bộ cờ lê vòng miệng 8-12 chi tiết, chuẩn DIN 3113

3,100,000 ₫

Chủng loại này gồm 4 bộ tương ứng với hệ inch hoặc hệ mét. Túi đựng bằng nhựa trong suốt 1 mặt. Có 2 nhóm là 8 hoặc 12 cây. Bạn chọn theo thành phần bên trong đáp ứng nhu cầu. ELORA – Made in Germany.

Mua hàng

205S-12AFSB - Bộ cờ lê vòng miệng 8-12 món, ELORA Germany

5,960,000 ₫

Series Bộ bộ khóa vòng – miệng bao gồm 8 đến 12 món được đựng trong túi nhựa cao cấp. Hàng chính hãng ELORA được sản xuất tại Đức.

Mua hàng

205S-8AFSB - Bộ cờ lê vòng miệng 8-12 món, ELORA Germany

3,600,000 ₫

Series Bộ bộ khóa vòng – miệng bao gồm 8 đến 12 món được đựng trong túi nhựa cao cấp. Hàng chính hãng ELORA được sản xuất tại Đức.

Mua hàng

205S-12MSB - Bộ cờ lê vòng miệng 8-12 món, ELORA Germany

5,080,000 ₫

Series Bộ bộ khóa vòng – miệng bao gồm 8 đến 12 món được đựng trong túi nhựa cao cấp. Hàng chính hãng ELORA được sản xuất tại Đức.

Mua hàng

205S-8MSB - Bộ cờ lê vòng miệng 8-12 món, ELORA Germany

3,790,000 ₫

Series Bộ bộ khóa vòng – miệng bao gồm 8 đến 12 món được đựng trong túi nhựa cao cấp. Hàng chính hãng ELORA được sản xuất tại Đức.

Mua hàng

120S 12DIN-1 - Bộ cờ lê 2 đầu vòng, loại thẳng, chuẩn DIN 837,...

6,290,000 ₫

Series bộ cờ lê đầu vòng, thân thẳng dài
Đựng trong hộp giấy carton
Đáp ứng tiêu chuẩn: DIN 837, Form B, ISO 3318, ISO 1085
Hàng chính hãng ELORA sản xuất tại Đức

Mua hàng

120S 12M - Bộ cờ lê 2 đầu vòng, loại thẳng, chuẩn DIN 837, Form B

6,270,000 ₫

Series bộ cờ lê đầu vòng, thân thẳng dài
Đựng trong hộp giấy carton
Đáp ứng tiêu chuẩn: DIN 837, Form B, ISO 3318, ISO 1085
Hàng chính hãng ELORA sản xuất tại Đức

Mua hàng

120S 101M - Bộ cờ lê 2 đầu vòng, loại thẳng, chuẩn DIN 837, Form...

4,870,000 ₫

Series bộ cờ lê đầu vòng, thân thẳng dài
Đựng trong hộp giấy carton
Đáp ứng tiêu chuẩn: DIN 837, Form B, ISO 3318, ISO 1085
Hàng chính hãng ELORA sản xuất tại Đức

Mua hàng

120S 10M - Bộ cờ lê 2 đầu vòng, loại thẳng, chuẩn DIN 837, Form B

4,450,000 ₫

Series bộ cờ lê đầu vòng, thân thẳng dài
Đựng trong hộp giấy carton
Đáp ứng tiêu chuẩn: DIN 837, Form B, ISO 3318, ISO 1085
Hàng chính hãng ELORA sản xuất tại Đức

Mua hàng

120S 8DIN - Bộ cờ lê 2 đầu vòng, loại thẳng, chuẩn DIN 837, Form...

3,200,000 ₫

Series bộ cờ lê đầu vòng, thân thẳng dài
Đựng trong hộp giấy carton
Đáp ứng tiêu chuẩn: DIN 837, Form B, ISO 3318, ISO 1085
Hàng chính hãng ELORA sản xuất tại Đức

Mua hàng

120S 8M - Bộ cờ lê 2 đầu vòng, loại thẳng, chuẩn DIN 837, Form B

3,150,000 ₫

Series bộ cờ lê đầu vòng, thân thẳng dài
Đựng trong hộp giấy carton
Đáp ứng tiêu chuẩn: DIN 837, Form B, ISO 3318, ISO 1085
Hàng chính hãng ELORA sản xuất tại Đức

Mua hàng

120S 6M - Bộ cờ lê 2 đầu vòng, loại thẳng, chuẩn DIN 837, Form B

2,330,000 ₫

Series bộ cờ lê đầu vòng, thân thẳng dài
Đựng trong hộp giấy carton
Đáp ứng tiêu chuẩn: DIN 837, Form B, ISO 3318, ISO 1085
Hàng chính hãng ELORA sản xuất tại Đức

Mua hàng

110S 8AFSB - bộ cờ lê 2 đầu vòng thep tiêu chuẩn DIN 383, ISO...

5,290,000 ₫

Bộ chìa khóa vòng, hai đầu giống nhau loại khuỷu cao.
Lệch nhau hình chữ Z còn được gọi là cờ lê Z.
Trên mỗi cây có 2 size khác nhau.
Bề mặt mạ Chrome si mờ chống trơn trượt.
Sản xuất 100% tại CHLB Đức.

Mua hàng

110S 6AFSB - bộ cờ lê 2 đầu vòng thep tiêu chuẩn DIN 383, ISO 3318,...

3,520,000 ₫

Bộ chìa khóa vòng, hai đầu giống nhau loại khuỷu cao.
Lệch nhau hình chữ Z còn được gọi là cờ lê Z.
Trên mỗi cây có 2 size khác nhau.
Bề mặt mạ Chrome si mờ chống trơn trượt.
Sản xuất 100% tại CHLB Đức.

Mua hàng

110S 8SBDIN - bộ cờ lê 2 đầu vòng thep tiêu chuẩn DIN 383, ISO...

4,280,000 ₫

Bộ chìa khóa vòng, hai đầu giống nhau loại khuỷu cao.
Lệch nhau hình chữ Z còn được gọi là cờ lê Z.
Trên mỗi cây có 2 size khác nhau.
Bề mặt mạ Chrome si mờ chống trơn trượt.
Sản xuất 100% tại CHLB Đức.

Mua hàng

110S 8MSB - bộ cờ lê 2 đầu vòng thep tiêu chuẩn DIN 383, ISO 3318,...

4,260,000 ₫

Bộ chìa khóa vòng, hai đầu giống nhau loại khuỷu cao.
Lệch nhau hình chữ Z còn được gọi là cờ lê Z.
Trên mỗi cây có 2 size khác nhau.
Bề mặt mạ Chrome si mờ chống trơn trượt.
Sản xuất 100% tại CHLB Đức.

Mua hàng

110S 6MSB - bộ cờ lê 2 đầu vòng thep tiêu chuẩn DIN 383, ISO 3318,...

2,830,000 ₫

Bộ chìa khóa vòng, hai đầu giống nhau loại khuỷu cao.
Lệch nhau hình chữ Z còn được gọi là cờ lê Z.
Trên mỗi cây có 2 size khác nhau.
Bề mặt mạ Chrome si mờ chống trơn trượt.
Sản xuất 100% tại CHLB Đức.

Mua hàng

110S 14AF - bộ cờ lê 2 đầu vòng thep tiêu chuẩn DIN 383, ISO 3318,...

21,100,000 ₫

Bộ chìa khóa vòng, hai đầu giống nhau loại khuỷu cao.
Lệch nhau hình chữ Z còn được gọi là cờ lê Z.
Trên mỗi cây có 2 size khác nhau.
Bề mặt mạ Chrome si mờ chống trơn trượt.
Sản xuất 100% tại CHLB Đức.

Mua hàng

110S 12AF - bộ cờ lê 2 đầu vòng thep tiêu chuẩn DIN 383, ISO 3318,...

8,300,000 ₫

Bộ chìa khóa vòng, hai đầu giống nhau loại khuỷu cao.
Lệch nhau hình chữ Z còn được gọi là cờ lê Z.
Trên mỗi cây có 2 size khác nhau.
Bề mặt mạ Chrome si mờ chống trơn trượt.
Sản xuất 100% tại CHLB Đức.

Mua hàng

110S 8AF - bộ cờ lê 2 đầu vòng thep tiêu chuẩn DIN 383, ISO 3318,...

5,720,000 ₫

Bộ chìa khóa vòng, hai đầu giống nhau loại khuỷu cao.
Lệch nhau hình chữ Z còn được gọi là cờ lê Z.
Trên mỗi cây có 2 size khác nhau.
Bề mặt mạ Chrome si mờ chống trơn trượt.
Sản xuất 100% tại CHLB Đức.

Mua hàng

110S 62AF - bộ cờ lê 2 đầu vòng thep tiêu chuẩn DIN 383, ISO 3318,...

4,070,000 ₫

Bộ chìa khóa vòng, hai đầu giống nhau loại khuỷu cao.
Lệch nhau hình chữ Z còn được gọi là cờ lê Z.
Trên mỗi cây có 2 size khác nhau.
Bề mặt mạ Chrome si mờ chống trơn trượt.
Sản xuất 100% tại CHLB Đức.

Mua hàng

110S 61AF - bộ cờ lê 2 đầu vòng thep tiêu chuẩn DIN 383, ISO 3318,...

3,450,000 ₫

Bộ chìa khóa vòng, hai đầu giống nhau loại khuỷu cao.
Lệch nhau hình chữ Z còn được gọi là cờ lê Z.
Trên mỗi cây có 2 size khác nhau.
Bề mặt mạ Chrome si mờ chống trơn trượt.
Sản xuất 100% tại CHLB Đức.

Mua hàng

110S 12DIN-1 - bộ cờ lê 2 đầu vòng thep tiêu chuẩn DIN 383, ISO...

8,390,000 ₫

Bộ chìa khóa vòng, hai đầu giống nhau loại khuỷu cao.
Lệch nhau hình chữ Z còn được gọi là cờ lê Z.
Trên mỗi cây có 2 size khác nhau.
Bề mặt mạ Chrome si mờ chống trơn trượt.
Sản xuất 100% tại CHLB Đức.

Mua hàng

110S 12DIN - 110S bộ cờ lê 2 đầu vòng thep tiêu chuẩn DIN 383, ISO...

8,290,000 ₫

Bộ chìa khóa vòng, hai đầu giống nhau loại khuỷu cao.
Lệch nhau hình chữ Z còn được gọi là cờ lê Z.
Trên mỗi cây có 2 size khác nhau.
Bề mặt mạ Chrome si mờ chống trơn trượt.
Sản xuất 100% tại CHLB Đức.

Mua hàng

110S 12M - bộ cờ lê 2 đầu vòng thep tiêu chuẩn DIN 383, ISO 3318,...

8,140,000 ₫

Bộ chìa khóa vòng, hai đầu giống nhau loại khuỷu cao.
Lệch nhau hình chữ Z còn được gọi là cờ lê Z.
Trên mỗi cây có 2 size khác nhau.
Bề mặt mạ Chrome si mờ chống trơn trượt.
Sản xuất 100% tại CHLB Đức.

Mua hàng

110S 10DIN-1 - bộ cờ lê 2 đầu vòng thep tiêu chuẩn DIN 383, ISO...

6,490,000 ₫

Bộ chìa khóa vòng, hai đầu giống nhau loại khuỷu cao.
Lệch nhau hình chữ Z còn được gọi là cờ lê Z.
Trên mỗi cây có 2 size khác nhau.
Bề mặt mạ Chrome si mờ chống trơn trượt.
Sản xuất 100% tại CHLB Đức.

Mua hàng

110S 101M - bộ cờ lê 2 đầu vòng thep tiêu chuẩn DIN 383, ISO 3318,...

6,270,000 ₫

Bộ chìa khóa vòng, hai đầu giống nhau loại khuỷu cao.
Lệch nhau hình chữ Z còn được gọi là cờ lê Z.
Trên mỗi cây có 2 size khác nhau.
Bề mặt mạ Chrome si mờ chống trơn trượt.
Sản xuất 100% tại CHLB Đức.

Mua hàng

110S 101DIN - bộ cờ lê 2 đầu vòng thep tiêu chuẩn DIN 383, ISO...

6,290,000 ₫

Bộ chìa khóa vòng, hai đầu giống nhau loại khuỷu cao.
Lệch nhau hình chữ Z còn được gọi là cờ lê Z.
Trên mỗi cây có 2 size khác nhau.
Bề mặt mạ Chrome si mờ chống trơn trượt.
Sản xuất 100% tại CHLB Đức.

Mua hàng

110S 10M - bộ cờ lê 2 đầu vòng thep tiêu chuẩn DIN 383, ISO 3318,...

5,930,000 ₫

Bộ chìa khóa vòng, hai đầu giống nhau loại khuỷu cao.
Lệch nhau hình chữ Z còn được gọi là cờ lê Z.
Trên mỗi cây có 2 size khác nhau.
Bề mặt mạ Chrome si mờ chống trơn trượt.
Sản xuất 100% tại CHLB Đức.

Mua hàng

110S 8DIN - bộ cờ lê 2 đầu vòng thep tiêu chuẩn DIN 383, ISO 3318,...

4,150,000 ₫

Bộ chìa khóa vòng, hai đầu giống nhau loại khuỷu cao.
Lệch nhau hình chữ Z còn được gọi là cờ lê Z.
Trên mỗi cây có 2 size khác nhau.
Bề mặt mạ Chrome si mờ chống trơn trượt.
Sản xuất 100% tại CHLB Đức.

Mua hàng

110S 8M - bộ cờ lê 2 đầu vòng thep tiêu chuẩn DIN 383, ISO 3318,...

4,130,000 ₫

Bộ chìa khóa vòng, hai đầu giống nhau loại khuỷu cao.
Lệch nhau hình chữ Z còn được gọi là cờ lê Z.
Trên mỗi cây có 2 size khác nhau.
Bề mặt mạ Chrome si mờ chống trơn trượt.
Sản xuất 100% tại CHLB Đức.

Mua hàng

110S 6M - bộ cờ lê 2 đầu vòng thep tiêu chuẩn DIN 383, ISO 3318,...

3,010,000 ₫

Bộ chìa khóa vòng, hai đầu giống nhau loại khuỷu cao.
Lệch nhau hình chữ Z còn được gọi là cờ lê Z.
Trên mỗi cây có 2 size khác nhau.
Bề mặt mạ Chrome si mờ chống trơn trượt.
Sản xuất 100% tại CHLB Đức.

Mua hàng

203-KH9 Bộ cờ lê vòng miệng 9 chi tiết cài trong khuôn nhựa, sx...

3,440,000 ₫

Bộ cle hệ vòng miệng hệ mét, đựng trong khay nhựa chuyên dụng. Số chi tiết: 9. Vật liệu: ELORA-Chrome-Vanadium 31CrV3 / 1.2208. Đáp ứng tiêu chuẩn: DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738. Hàng chính hãng ELORA. Sản xuất tại Đức

Mua hàng

100-KH9 – Bộ cờ lê 2 đầu mở 9 chi tiết từ 6-23mm, chuẩn DIN...

2,730,000 ₫

Bộ cờ lê 2 đầu mở, 9 chi tiết từ 6-23mm, chuẩn DIN 3110. Hàng ELORA, sản xuất tại Đức

Mua hàng

0137136S - Cờ lê vòng miệng chống cháy nổ hệ inch

11,030,000 ₫

Cờ lê vòng miệng hệ inch, 1 đầu vòng và một đầu miệng hở cùng size, kiểu càng cua, vật liệu đồng thau không phát sinh tia lửa điện, chuyên dụng trong môi trường hóa chất dễ gây cháy. Elora Germany

Mua hàng