Z 05109 Kìm mỏ nhọn cách điện 1000V WIHA - 35462

Z 05109 Kìm mỏ nhọn cách điện 1000V WIHA - 35462 (35462)

  • 35462
  • WIHA

Liên hệ

 Preferred choice in the electrical sectors. For work in the area of live parts up to 1,000 V AC

35462
  • 38859
  • 35462
Mã đặt hàngThông số 
35462

Chiều dài 200mm

Chiều dài 8inch

Cắt dây mềm 2.8mm

Cắt dây trung bình 2.2mm

Cắt dây cứng 1.6 mm

38859

Chiều dài 200mm

Chiều dài 8inch

Cắt dây mềm 2.8mm

Cắt dây trung bình 2.2mm

Cắt dây cứng 1.6mm

Gọi hoặc Email cho chúng tôi!
sales@hctools.com.vn

hotline

0973 656 786

sales@hctools.com.vn
sales@hctools.com.vn