Z 05106 Kìm mỏ nhọn mũi cong cách điện 1000V WIHA - # 26728

Z 05106 Kìm mỏ nhọn mũi cong cách điện 1000V WIHA - # 26728

  • 26728
  • WIHA

Liên hệ

Gripping and holding as well as cutting soft and hard wires and cables. 

Mã đặt hàngThông số 
26728

Chiều dài 160mm 

Chiều dài 6 ½inch

Cắt dây mềm 2.5mm

Cắt dây trung bình 1.8mm

Cắt dây cứng 1.2mm

26729

Chiều dài 200mm

Chiều dài 8inch

Cắt dây mềm 3.2mm

Cắt dây trung bình 2.2mm

Cắt dây cứng 1.6mm

Gọi hoặc Email cho chúng tôi!
sales@hctools.com.vn

hotline

0973 656 786

sales@hctools.com.vn
sales@hctools.com.vn