Z 05009 Kìm mỏ nhọn cách điện 1000V WIHA - # 35477

Z 05009 Kìm mỏ nhọn cách điện 1000V WIHA - # 35477 (35477)

  • 35477
  • WIHA

Liên hệ

Gripping and holding as well as cutting soft and hard wires and cables.

35477
  • 38857
  • 35477
Mã đặt hàng

Thông số

35477

Chiều dài 160mm

Chiều dài 6 ½ inch

Cắt dây mềm 2.5mm

Cắt dây trung bình 1.8mm

Cắt dây cứng 1.2mm

38857

Chiều dài 160mm

Chiều dài 6 1/2inch

Cắt dây mềm 2.5mm

Cắt dây trung bình 1.8mm

Cắt dây cứng 1.2mm

33178

Chiều dài 200mm

Chiều dài 8inch

Cắt dây mềm 2.8mm

Cắt dây trung bình 2.2mm

Cắt dây cứng 1.6mm

38858

Chiều dài 200mm

Chiều dài 8inch

Cắt dây mềm 2.8mm 

Cắt dây trung bình 2.2mm

Cắt dây cứng 1.6mm