Cờ lê tự động, cờ lê răng cóc SUPER -# GRW8F-24F

Cờ lê tự động, cờ lê răng cóc SUPER -# GRW8F-24F

  • GRW24F
  • SUPER

Liên hệ

Cờ lê tự động, cờ lê răng cóc  SUPER -# GRWF

Mã đặt hàngThông số
GRW 8F 

Kích cỡ: 8

L 140mm

 S 16.5mm 

D 17.0mm

T1 5.0mm

 T2 6.5mm

 Khối lượng 40 g

GRW10F

Kích cỡ: 10

L 160mm

 S 20.0mm 

D 20.5mm

 T1 5.5mm 

T2 7.5mm 

Khối lượng 55 g 

GRW12F

Kích cỡ: 12

L171mm

 S 24.0mm 

D 22.5mm

 T1 6.0mm 

T2 8.0mm 

Khối lượng 85 g 

GRW13F

Kích cỡ: 13

L 180mm

 S 26.5mm

 D 24.5mm

 T1 7.0mm 

T2 8.5mm

 Khối lượng100 g

GRW14F

Kích cỡ: 14

L191mm 

S 28.5mm 

D 27.5mm 

T1 7.0mm 

T2 9.0mm 

Khối lượng120 g

GRW15F

Kích cỡ: 15

L199mm

 S 29.0mm 

D 28.0mm 

T1 7.5mm 

T2 9,5mm 

Khối lượng 135 g

GRW17F

Kích cỡ: 17

L 226mm 

S 35.0mm

 D 32.0mm 

T1 8.0mm 

T2 10.5mm 

Khối lượng 190 g

GRW19F

Kích cỡ: 19

L 246mm 

S 38.5mm

 D 34.0mm

 T1 8.5mm 

T2 11.5mm 

Khối lượng 245 g

GRW21F

Kích cỡ: 21

L 290mm 

S 45.0mm 

D 41.0mm 

T1 9.5mm 

T2 13.0mm

 Khối lượng 395 g

GRW22F

Kích cỡ: 22

L  290mm 

S 45.0mm 

D 41.0mm 

T1 9.5mm 

T2 13.0mm

 Khối lượng 385 g

GRW24F

Kích cỡ: 24

L 331mm 

S 51.0mm

 D 47.5mm

  T110.0mm 

T2 14.5mm

 Khối lượng 550 g

Gọi hoặc Email cho chúng tôi!
sales@hctools.com.vn

hotline

0973 656 786

sales@hctools.com.vn
sales@hctools.com.vn