Cờ lê tự động, cờ lê răng cóc SUPER -# GRW8-24

Cờ lê tự động, cờ lê răng cóc SUPER -# GRW8-24

  • GRW24
  • SUPER

Liên hệ

Cờ lê tự động, cờ lê răng cóc  SUPER -# GRW

Mã đặt hàngThông số
GRW8 

Kích cỡ 8

L 140mm 

S 16.0mm

D17.0mm

T1 4.5mm

T2 6.5  mm

Khối lượng 35 g

GRW10

Kích cỡ 10

L160mm

 S21.0mm

D20.0mm

T1 5.0mm

T2 7.5mm

Khối lượng 50 g

GRW12

Kích cỡ 12

L171mm 

S24.5mm

D23.0mm

T1 5.5mm

T2 8.5mm

Khối lượng 75 g

GRW13

Kích cỡ 13

L178mm 

S26.5mm

D25.0mm

T1 6.0mm

T2 8.5mm

Khối lượng 80 g

GRW14

Kích cỡ 14

L191mm

 S28.5mm

D27.0mm

T1 6.5mm

T2 9.0mm

Khối lượng 105 g

GRW15

Kích cỡ 15

L200mm 

S31.0mm

D28.5mm

T1 7.0mm

T2 9.5mm

Khối lượng 125 g

GRW17

Kích cỡ 17

L225 mm

S34.5mm

D31.5mm

T1 7.5mm

T2 10.5mm

Khối lượng 165g 

GRW19

Kích cỡ 19

L245mm 

S39.0mm

D35.5mm

T1 8.0mm

T2 11.5mm

Khối lượng 210 g

GRW21

Kích cỡ 21

L290mm 

S45.0mm

D40.5mm

T19.0mm

T2 13.0mm

Khối lượng 340g 

GRW22

Kích cỡ 22

L290mm 

S45.5mm

D42.0mm

T19.0mm

T2 13.0mm

Khối lượng 345g

GRW24

Kích cỡ 24

L335 mm

S51.5mm

D47.0mm

T110.0mm

T2 14.5mm

Khối lượng 515g

Gọi hoặc Email cho chúng tôi!
sales@hctools.com.vn

hotline

0973 656 786

sales@hctools.com.vn
sales@hctools.com.vn