Cờ lê đuôi chuột 4 trong 1 Supertool- RNF3 ( 4 Size Ratchet Wrench)

Cờ lê đuôi chuột 4 trong 1 Supertool- RNF3 ( 4 Size Ratchet Wrench)

  • RNF3
  • SUPER

Liên hệ

Cờ lê đuôi chuột 4 trong 1 Supertool - RNF3 ( 4 Size Ratchet Wrench) có thiết kế thông minh, có khả năng vặn 4 size thông dụng trên cùng 1 chiếc cờ lê.

Mã đặt hàng RNF3
Size vặnmm17 x 21 và 19 x 24
Chiều dài thânmm310
Khối lượngg450