Cờ lê đuôi chuột 4 size Super- SRF1 | SRF2 | SRF3

Cờ lê đuôi chuột 4 size Super- SRF1 | SRF2 | SRF3 (17X21 MM VÀ 19X24 MM)

  • 17X21MMVs19X24MM
  • SUPER

Liên hệ

Cờ lê đuôi chuột 4 size Super- SRF1 | SRF2 |SRF3 ( 4 Size Ratchet Wrench - Short type), có thiết kế 4 size trên cùng 1 chiếc vô cùng tiện lợi.

17X21 MM VÀ 19X24 MM
  • 10X13 MM VÀ 14X17 MM
  • 14X17 MM VÀ 19X21 MM
  • 17X21 MM VÀ 19X24 MM
Mã đặt hàng SRF1SRF2SRF3
Kích cỡ 2 size nhỏmm10x1314x1717x21
Kích cỡ 2 size lớnmm14x1719x2119x24
Chiều dàimm198240240