34 - Bộ cờ lê mini FACOM - 421220

34 - Bộ cờ lê mini FACOM - 421220 (421220)

  • 421220
  • FACOM
5,100,000 Giảm giá 7 %
5,535,000 ₫

421220 Double open-end wrench set FACOM. Facom 34,DIN 3113 / ISO 3318, chrome-vanadium steel, hardened, openings inclined 15° und 
75°, in bag. Individual spanners see 421210

421220
  • 421220
Mã đặt hàngSố lượng cờ lêSizeKích cỡ
  mmmm
421220.0100163.2...173.2 4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17