112S 3AF - Bộ cờ lê 2 đầu vòng, loại ngắn, 3-5 chi tiết

112S 3AF - Bộ cờ lê 2 đầu vòng, loại ngắn, 3-5 chi tiết

  • NH_ 112S 3AF
  • ELORA
1,240,000

Series bộ cờ lê 2 đầu vòng, vật liệu bằng Chrome-Vanadium, loại ngắn.
Sản xuất tại Đức
Hàng chính hãng ELORA

112S Series Bộ cờ lê 2 đầu vòng, loại ngắn, 3-5 chi tiết

112S Bộ cờ lê 2 đầu vòng, loại ngắn, 3-5 chi tiết

Mã spSố chi tiết
 112S 5M5
 112S 3AF3
 112S 5AF5