Z 55009 - Kìm tuốt dây cách điện 1000V WIHA - 36711

Z 55009 - Kìm tuốt dây cách điện 1000V WIHA - 36711 (38867)

  • 38867
  • WIHA

Liên hệ

Simple stripping of cables and strands of up to ø 5 mm/ 10 mm² conductor cross-section.

38867
  • 36711
  • 38867
Mã đặt hàngThông số
36711

Chiều dài 160mm

Chiều dài 6 ½inch

Sử dụng cho cáp  5mm

Tiết diện dây dẫn 10mm²

38867

Chiều dài 160mm

Chiều dài 6 ½inch

Sử dụng cho cáp  5mm 

Tiết diện dây dẫn 10mm²