Z 50109 - Kìm cắt cáp cách điện 1000 V WIHA - 38636

Z 50109 - Kìm cắt cáp cách điện 1000 V WIHA - 38636 (38636)

  • 38636
  • WIHA

Liên hệ

 For work in the area of live parts up to 1,000 V AC.

38636
  • 38866
  • 35479
  • 38865
  • 38636
Mã đặt hàngThông số 
38636

Chiều dài mm 160

Chiều dài inch 6 ½

Khả năng cắt cáp cỡ Ø (mm) 16

Tiết diện dây dẫn
mm² 50

38865

Chiều dài mm 160

Chiều dài inch 6 ½

Khả năng cắt cáp cỡ Ø (mm) 16

Tiết diện dây dẫn
mm² 50

35479

Chiều dài mm 200

Chiều dài inch 8

Khả năng cắt cáp cỡ Ø (mm) 20

Tiết diện dây dẫn
mm² 60

38866

Chiều dài mm 200

Chiều dài inch 8 

Khả năng cắt cáp cỡ Ø (mm) 20

Tiết diện dây dẫn
mm² 60

Gọi hoặc Email cho chúng tôi!
sales@hctools.com.vn

hotline

0973 656 786

sales@hctools.com.vn
sales@hctools.com.vn