Z 21006 Kìm mỏ quạ cách điện WIHA

Z 21006 Kìm mỏ quạ cách điện WIHA (38631)

  • 38631
  • WIHA

Liên hệ

For gripping and holding pipes and angular profiles such as hex nuts in the installation area.

38631
  • 33520
  • 38631
Mã đặt hàngThông số 
33520

Chiều dài 250mm

Chiều dài 10inch

Độ mở Max 50mm

Đường kính ống kẹp 2mm

38631

Chiều dài 250mm

Chiều dài 10inch

Độ mở Max 50mm 

Đường kính ống kẹp 2mm