Z 16309 Kìm cắt cách điện 1000V WIHA - # 40922

Z 16309 Kìm cắt cách điện 1000V WIHA - # 40922

  • 40922
  • WIHA

Liên hệ

Manufactured acc. to IEC 60900.Each tool individually tested at 10,000 V AC and approved for 1,000 V AC.

Mã đặt hàngThông số 
40922

Chiều dài 160mm

Chiều dài 6.5inch

Cắt dây trung bình 3.5mm

Cắt dây cứng 2.5mm

41310

Chiều dài 160mm

Chiều dài 6.5inch

Cắt dây trung bình 3.5mm

Cắt dây cứng 2.5mm

Cắt dây Piano 2mm

41275

Chiều dài 180mm

Chiều dài 7inch

Cắt dây trung bình 3.8mm

Cắt dây cứng 2.7mm

41320

Chiều dài 180mm

Chiều dài 7inch

Cắt dây trung bình 3.8mm

Cắt dây cứng 2.7mm

41280

Chiều dài 200mm

Chiều dài 8inch

Cắt dây trung bình 4.2mm

Cắt dây cứng 3mm

Cắt dây Piano 2.5mm

41330

Chiều dài 200mm

Chiều dài 8inch

Cắt dây trung bình 4.2mm

Cắt dây cứng 3mm

Cắt dây Piano 2.5mm

Gọi hoặc Email cho chúng tôi!
sales@hctools.com.vn

hotline

0973 656 786

sales@hctools.com.vn
sales@hctools.com.vn