Z 16306 Kìm cắt cách điện 1000V WIHA - # 40921

Z 16306 Kìm cắt cách điện 1000V WIHA - # 40921

  • 40921
  • WIHA

Liên hệ

Manufactured acc. to IEC 60900.Each tool individually tested at 10,000 V AC and approved for 1,000 V AC.

Mã đặt hàngThông số 
40921

Chiều dài 160mm

Chiều dài 6,5inch

 Cắt dây trung bình 3.5mm

Cắt dây cứng 2.5mm

41309

Chiều dài 160mm

Chiều dài 6,5inch

Cắt dây trung bình 3.5mm

Cắt dây cứng 2.5mm

41274

Chiều dài 180mm

Chiều dài 7inch

Cắt dây trung bình 3.8mm

Cắt dây cứng 2.7mm

Cắt dây Piano 2,3mm

41319

Chiều dài 180mm

Chiều dài 7inch

Cắt dây trung bình 3.8mm

Cắt dây cứng 2.7mm

Cắt dây Piano 2,3mm

41279

Chiều dài 200mm

Chiều dài 8inch

Cắt dây trung bình 4.2mm

Cắt dây cứng 3mm

41329

Chiều dài 200mm

Chiều dài 8inch

Cắt dây trung bình 4.2mm

Cắt dây cứng 3mm

Gọi hoặc Email cho chúng tôi!
sales@hctools.com.vn

hotline

0973 656 786

sales@hctools.com.vn
sales@hctools.com.vn