Z 12009 Kìm cắt cách điện 1000V WIHA - # 38633

Z 12009 Kìm cắt cách điện 1000V WIHA - # 38633

  • 38633
  • WIHA

Liên hệ

 For work in the area of live parts up to 1,000 V AC.v

Mã đặt hàngThông số 
38633

Chiều dài 140mm

Chiều dài 5 ½inch 

Cắt dây mềm 4mm

Cắt dây trung bình 2.5mm

Cắt dây cứng 1.8mm

Cắt dây Piano 1.4m

38860

Chiều dài 140mm

Chiều dài 5 ½inch

Cắt dây mềm 4mm

Cắt dây trung bình 2.5mm

Cắt dây cứng 1.8mm

Cắt dây Piano 1.4mm

33177

Chiều dài 160mm

Chiều dài 6 ½inch

Cắt dây mềm 4mm

Cắt dây trung bình 2.8mm

Cắt dây cứng 2.0mm

Cắt dây Piano 1.6mm

38861

Chiều dài 160mm

Chiều dài 6 ½inch

Cắt dây mềm 4mm

Cắt dây trung bình 2.8mm

Cắt dây cứng 2.0

Cắt dây Piano 1.4mm

Gọi hoặc Email cho chúng tôi!
sales@hctools.com.vn

hotline

0973 656 786

sales@hctools.com.vn
sales@hctools.com.vn