Z 02009 Kìm đa năng cách điện 1000V WIHA - # 35465

Z 02009 Kìm đa năng cách điện 1000V WIHA - # 35465

  • 35465
  • WIHA

Liên hệ

Manufactured acc. to IEC 60900. 

Mã đặt hàngThông số
35465

Chiều dài 225mm

Chiều dài 9inch

Cắt dây trung bình 4.4mm

Cắt dây cứng 3mm

Cắt dây Piano 2.5mm

38856

Chiều dài 225mm

Chiều dài 9inch

Cắt dây trung bình 4.4mm

Cắt dây cứng 3mm

Cắt dây Piano 2.5mm

Gọi hoặc Email cho chúng tôi!
sales@hctools.com.vn

hotline

0973 656 786

sales@hctools.com.vn
sales@hctools.com.vn