S.RC - Thanh nối dài 1/2 inch FACOM - 429560

S.RC - Thanh nối dài 1/2 inch FACOM - 429560

  • 429560
  • FACOM

Liên hệ

S.RC - Extension with lock 1/2 inch FACOM -# 429560. Chrome-plated, polished.

Mã đặt hàngChiều dàiOriginal No.
 mm 
429560.0100130S.210RC
429560.0200250S.215RC
429560.0300550S.217RC