SHP.LA - Đầu khẩu lục giác 1/2 inch FACOM - 429140

SHP.LA - Đầu khẩu lục giác 1/2 inch FACOM - 429140

  • 429140
  • FACOM

Liên hệ

SHP.LA - Hex bit FACOM -# 429140. long version, chrome-vanadium steel chrome-plated

Mã đặt hàngThông số
429140.0100

Size: 6 mm

Chiều dài 100mm

429140.0200

Size: 6mm

Chiều dài 140mm

429140.0300

Size: 7mm

Chiều dài 100mm

429140.0400

Size: 8mm

Chiều dài 100mm

429140.0500

Size: 10mm

Chiều dài 140mm

429140.0600

Size: 12mm

Chiều dài 100mm

Gọi hoặc Email cho chúng tôi!
sales@hctools.com.vn

hotline

0973 656 786

sales@hctools.com.vn
sales@hctools.com.vn