S.240A - Đầu lắc léo 1/2 inch FACOM - 429650

S.240A - Đầu lắc léo 1/2 inch FACOM - 429650

  • 429650
  • FACOM

Liên hệ

S.204A - Universal joint 1/2 inch FACOM -# 429650. DIN 3123/ISO 3316 chrome-vanadium steel joint.

Mã đặt hàngChiều dài
 mm
429650.010066
Gọi hoặc Email cho chúng tôi!
sales@hctools.com.vn

hotline

0973 656 786

sales@hctools.com.vn
sales@hctools.com.vn