S.120A - Thanh trượt 1/2 inch FACOM - 429430

S.120A - Thanh trượt 1/2 inch FACOM - 429430

  • 429430
  • FACOM

Liên hệ

S.120A - Sliding tee bar 1/2 inch FACOM -# 429430 Chrome-vanadium steel, chrome-plated.

Mã đặt hàngChiều dài
 mm
429430.0100275
Gọi hoặc Email cho chúng tôi!
sales@hctools.com.vn

hotline

0973 656 786

sales@hctools.com.vn
sales@hctools.com.vn