S - Đầu khẩu, tuýp 1/2 inch FACOM - 429010

S - Đầu khẩu, tuýp 1/2 inch FACOM - 429010

  • 429010
  • FACOM

Liên hệ

S - Bi-hexagon socket 1/2 inch FACOM OGV® -# 429010  ASME B 107.1

Mã đặt hàngSizeChiều dàiMã đặt hàngSizeChiều dàiMã đặt hàngSizeChiều dài
 inmm inmm inmm
429010.01003/8“36429010.06005/8“36429010.11007/8“38
429010.02007/16“36429010.070011/16“36429010.120015/16“38
429010.03001/2“36429010.08003/4“36429010.13001“38
429010.04009/16“36429010.090025/32“36429010.14001 1/16“44
429010.050019/32“36429010.100013/16“38429010.15001 1/8“44
Gọi hoặc Email cho chúng tôi!
sales@hctools.com.vn

hotline

0973 656 786

sales@hctools.com.vn
sales@hctools.com.vn