R.240A - Đầu lắc léo 1/4 FACOM - 426850

R.240A - Đầu lắc léo 1/4 FACOM - 426850

  • 426850.0100
  • FACOM

Liên hệ

 DIN 3123/ISO 3316, chrome-vanadium steel, chrome-plated, spring-stiffened 
joint

Mã đặt hàngModelChiều dài ( mm)
426850.0100R.240A33

R.240A - Universal joint FACOM - #426850, DIN 3123/ISO 3316, chrome-vanadium steel, chrome-plated, spring-stiffened 
joint