PB 860 H - Bộ đục và đột PB Swisstools - 454450

PB 860 H - Bộ đục và đột PB Swisstools - 454450 (PB 860 H)

Liên hệ

454450 - Tool set PB Swiss Tools
PB 860 H, on plastic base, comprising:2 centre punches 454010, sizes 1+23 taper punches 453020, Ø 2, 4, 5 mm3 flt chisels 454310, width 12, 18, 222 cross-cut chisels 454320, width 5+7 mm1 scriber, 190 mm

PB 860 H
  • PB 860 H
Mã đặt hàng Kiểu Chi tiết 
454450.0100860 H

2. đột tâm  454010

3 đột lỗ 453020, Ø 2, 4, 5 mm

3 đục dẹt  454310 rộng 12, 18, 22

2 đục nhọn  454320 rộng 5 + 7 mm

1 đột lấy dấu  190 mm

Gọi hoặc Email cho chúng tôi!
sales@hctools.com.vn

hotline

0973 656 786

sales@hctools.com.vn
sales@hctools.com.vn