PB 855 BL - Bộ đục và đột PB Swisstools - 454430

PB 855 BL - Bộ đục và đột PB Swisstools - 454430 (PB 855 BL)

Liên hệ

454430 - Tool set PB Swiss Tools
PB 855 BL, with plastic frame, comprising:1 centre punch 454010, size 32 taper punches 453020, Ø 4+5 mm2 flt chisels 454310, width 18+22 mm1 cross-cut chisel 454320, width 7 mm

PB 855 BL
  • PB 855 BL
Mã đặt hàngKiểu
454430.0100

 
PB 855 BL, Gồm 1 đột tâm 454010, 2 đột lỗ 453020 Ø 4+5 mm, 2 đục dẹt 454310 rộng  18+22mm,1 đục nhọn rộng 7mm 
Gọi hoặc Email cho chúng tôi!
sales@hctools.com.vn

hotline

0973 656 786

sales@hctools.com.vn
sales@hctools.com.vn