PB 850 BL - Bộ đục và đột PB Swisstools - 454410

PB 850 BL - Bộ đục và đột PB Swisstools - 454410

Liên hệ

454410 Tool set PB Swiss Tools
PB 850 BL, with plastic frame, comprising:1 centre punch 454010, size 22 taper punches 453020, Ø 3+4 mm2 flt chisels 454310, width 12+18mm1 cross-cut chisel 454320, width 5 mm

Mã đặt hàngThông số

454410.0100
 
Model 850 BL, Gồm 1 đột tâm PB 710, 2 đột lỗ PB 730, Ø 3+4 mm, 2 đục dẹt PB 805 rộng 12+18mm, 1 đục nhọn rộng 5 mm