PB 735BL - Bộ đột chốt 1.5-6 mm PB Swiss Tools - 453040

PB 735BL - Bộ đột chốt 1.5-6 mm PB Swiss Tools - 453040

Liên hệ

PB 735BL - Bộ đột chốt 1.5-6 mm PB Swiss Tools -# 453040, thân chốt chế tạo bằng thép độ cứng cao chrome-vanadium. 

Mã đặt hàngSize
 mm
453040.01001.5 2 3 4 5 6
Gọi hoặc Email cho chúng tôi!
sales@hctools.com.vn

hotline

0973 656 786

sales@hctools.com.vn
sales@hctools.com.vn