PB 720 H - Bộ đột chốt 1-9 mm PB Swiss Tools - 453010

PB 720 H - Bộ đột chốt 1-9 mm PB Swiss Tools - 453010

Liên hệ

PB 720 H - Bộ đột chốt 1-9 mm PB Swiss Tools -# 453010, thân chốt chế tạo bằng thép độ cứng cao chrome-vanadium.

Mã đặt hàngSố mũi độtĐầu mũi độtChiều dàiĐường kính thân đột
  Ø mmmmmm
453010.0100911006
  21056
  2.51107
  31107
  41158
  51208
  612510
  713010
  813511
  914012