Mỏ lết cường lực 200 mm Super - MWG38 ( Adjustable Angle Wrench)

Mỏ lết cường lực 200 mm Super - MWG38 ( Adjustable Angle Wrench)

  • MWG38
  • SUPER

Liên hệ

Mỏ lết cường lực 200 mm Super - MWG38 ( Adjustable Angle Wrench) thân được chế tạo từ thép cứng. Hàm kẹp với độ chính xác cao. Mỏ lết cường lực 200 mm Super -  MWG38 ( Adjustable Angle Wrench) made in Japan.

Đặc điểm nối bật:

Mỏ lết cường lực 200 mm Super - # MWG38 ( Adjustable Angle Wrench) thân được chế tạo từ thép cứng. Hàm kẹp với độ chính xác cao. Mỏ lết cường lực 200 mm Super - # MWG38 ( Adjustable Angle Wrench) made in Japan.

Thông số kỹ thuật:

- Chiều dài thân: 210 mm

 - Độ mở: 38 mm

 - Trọng lượng: 290g

Made in Japan