M.120A - Thanh trượt 1 inch FACOM - 430560

M.120A - Thanh trượt 1 inch FACOM - 430560

  • 430560.0100
  • FACOM

Liên hệ

M.120A - Sliding tee bar FACOM -# 430560. Chrome-vanadium steel, chrome-plated

Mã đặt hàngChiều dài
 mm
430560.0100500