Kìm chết tự động FACOM - 444125

Kìm chết tự động FACOM - 444125

  • 444125
  • FACOM

Liên hệ

444125 - Automatic locking pliers FACOM. Facom 580,hardened jaws made of chrome-molybdenum steel; with automatic adjustmenton 
the workpiece, cross-grooved handles for slip-free gripping.

Mã đặt hàngChiều dài (mm)Độ mở hàm
444125.010015030
444125.020025038
Gọi hoặc Email cho chúng tôi!
sales@hctools.com.vn

hotline

0973 656 786

sales@hctools.com.vn
sales@hctools.com.vn