K.HB- Đầu khẩu, tuýp 3/4 inch FACOM - 429980

K.HB- Đầu khẩu, tuýp 3/4 inch FACOM - 429980

  • 429980
  • FACOM

Liên hệ

Đầu khẩu, tuýp 3/4 inch FACOM - #429980. DIN 3124/ISO 2725-1 chrome-vanadium steel, chrome-plated. 

Mã đặt hàngSizeChiều dàiMã đặt hàngSizeChiều dài
 mmmm mmmm
429980.01001949429980.08003659
429980.02002251429980.09003866.9
429980.03002452.5429980.10004166.9
429980.04002752.5429980.11004675
429980.05003059429980.12005075
429980.06003259429980.13005575
429980.07003459   
Gọi hoặc Email cho chúng tôi!
sales@hctools.com.vn

hotline

0973 656 786

sales@hctools.com.vn
sales@hctools.com.vn