K.B - Thanh nối dài 3/4 inch FACOM - 430190

K.B - Thanh nối dài 3/4 inch FACOM - 430190

  • 430190
  • FACOM

Liên hệ

K.B - Extension FACOM -# 430190 DIN 3123/ISO 3316.

Mã đặt hàngChiều dài 
 mm
430190.0100100
430190.0200200
430190.0300400