K.B - Đầu khẩu, tuýp 3/4 inch FACOM - 430020

K.B - Đầu khẩu, tuýp 3/4 inch FACOM - 430020

  • 430020
  • FACOM

Liên hệ

K.B - Đầu khẩu, tuýp 3/4 inch FACOM -# 430020 DIN 3124/ISO 2725-1 chrome-vanadium steel, chrome-plated

Mã đặt hàngKích thước Chiều dàiMã đặt hàngKích thướcChiều dàiMã đặt hàngKích thướcChiều dài
 inmm inmm inmm
430020.01003/4“49430020.05501 1/4“59430020.1000

1

11/16“

66.9
430020.02007/8“51430020.06001 5/16“59430020.11001 3/4“66.9
430020.025015/16“51430020.06501 3/8“59430020.1150

1

13/16“

75
430020.03001“52.5430020.07001 7/16“59430020.12001 7/8“75
430020.04001 1/16“52.5430020.08001 1/2“66.9430020.13002“75
430020.05001 1/8“52.5430020.09001 5/8“66.9430020.14002 1/4“75