k.120B- Thanh trượt 3/4 inch FACOM - 430160

k.120B- Thanh trượt 3/4 inch FACOM - 430160

  • 430160.0100
  • FACOM

Liên hệ

K.120B - Sliding tee bar FACOM -# 430160 DIN 3122/ISO 3315

Mã đặt hàngChiều dài 
 mm
430160.0100425