Facom J.208 | J.209| J.210| J.215 - Thanh nối dài 3/8 inch FACOM- 427920

Facom J.208 | J.209| J.210| J.215 - Thanh nối dài 3/8 inch FACOM- 427920

  • 427920
  • FACOM

Liên hệ

Facom J.208 | J.209| J.210| J.215 - Extension 3/8 inch FACOM- #427920, DIN 3123/ISO 3316, chrome-vanadium steel, chrome-plated.

Mã đặt hàngChiều dàiModel
 mm 
427920.010050J.208
427920.020075J.209
427920.0300125J.210
427920.0400250J.215

Facom J.208 | J.209| J.210| J.215 - Extension 3/8 inch FACOM- #427920, DIN 3123/ISO 3316, chrome-vanadium steel, chrome-plated.

Gọi hoặc Email cho chúng tôi!
sales@hctools.com.vn

hotline

0973 656 786

sales@hctools.com.vn
sales@hctools.com.vn