Dụng cụ lấy dấu tự động FACOM -# 454080

Dụng cụ lấy dấu tự động FACOM -# 454080 (454080)

  • 454080
  • FACOM

Liên hệ

Automatic centre punch FACOM -# 454080. impact-damping haft, adjustable impact force; centre punching without a hammer.

454080
  • 454080
Mã đặt hàng Lực tác dụngChiều dài
 kgmm
454080.010015....25165
Gọi hoặc Email cho chúng tôi!
sales@hctools.com.vn

hotline

0973 656 786

sales@hctools.com.vn
sales@hctools.com.vn