Đồ gá cho máy Super - TBM1250 (T-Sloted Bolt)

Đồ gá cho máy Super - TBM1250 (T-Sloted Bolt)

  • TBM1250
  • SUPER

Liên hệ

Đồ gá cho máy Super- TBM1250 (T-Sloted Bolt)

Đồ gá cho máy Super- #TBM1250 (T-Sloted Bolt) là trang bị công nghệ cần thiết trong quá trình gia công cơ khí.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Kích cỡ: 12x50

Khối lượng: 72g

MADE IN JAPAN